Janet Nieuwetijdscoach

De aanvraag

Janet De Nieuwetijdscoach, Zoetermeer komt bij mij met de vraag of ik haar kan helpen haar meer in haar kracht te laten staan. Ze heeft het gevoel dat ze met haar intuïtie blokt tijdens het geven van healingssessies. Intuïtief weet Janet dat dit heeft te maken met Atlantis en galactische levens op andere planeten.

 

De afstandssessie

Voeten / wezenssterenergie

De energie van de sessie gaat als eerste naar de voeten van jou toe. Daar zit pijn en jouw voeten zijn verkrampt. (De wezenssterchakra is een nieuw chakra dat in ontwikkeling is en zit tussen de tweede en derde chakra. Op dit chakra worden de ‘nieuwe’ energieën van galactische levens / zieledelen geankerd als iemand er aan toe is in zijn of haar ontwikkeling) De energie van dit chakra kan nog niet volledig ankeren op het nieuwe aardegrid.

 

Er komen velden voorbij van levens waarbij je het zwaar hebt gehad en niet volledig in je kracht hebt kunnen staan. Dit is het thema dat op dit moment ook speelt in dit leven anno 2013.

 

Een hoger deel van jezelf werkt mee aan de healing. Letterlijk zegt jouw ziel ‘Ik kan mijn potentieel niet belichamen. Ik weet wat ik kan en wat ik in huis heb, maar ik kan het niet naar buiten toe brengen.’

 

Zonnevlecht, solarus plexus

In jouw zonnevlecht zit een stuk pijn van vorige levens die aanhaken op hetzelfde thema. Dit kan mogelijk leiden tot harde buiken. Er wordt een stuk pijnlichaam weggehaald. De linkerkant van jouw zonnevlecht is voor een deel uit balans, hier wordt op gewerkt.

 

Hartchakra

Letterlijk zeg je vanuit je hart ‘Ik durf het niet aan te kijken’. Er is pijn in jouw hartchakra van het niet volledig kunnen bereiken van jouw potentieel en diepe schuldgevoelens.

 

Kruinchakra, zesde chakra

Jouw zesde chakra, kruinchakra en het 8e, 9e en kosmische chakra openen zich nu en de informatie wordt toegankelijk. Het hoger deel van jezelf blijft actief toekijken en laat mij zien waar de healingssenergie naar toe moet gaan. Er is een angst voor wie je werkelijk bent geweest van zowel in het licht als in het duister. Angst voor wie je bent geweest in de duisternis. Er wordt in oude matrixen gewerkt. Een groot zieledeel van jou laat zich zien en zit zit helemaal in elkaar gedoken en voelt zich schuldig. Rustig en zacht maak ik contact met dit energiedeel terwijl het hoger deel van jou ook contact met dit energiedeel en begint het te omarmen. Het zieledeel begint nu rustig aan wakker te worden. Ik maak dieper contact en je zegt teleurgesteld ‘Het is gegaan zoals het is gegaan. Dit zijn de afspraken geweest’ Stukken van misbruik komen te voorschijn. Je bent een pion geweest van vernietigende krachten, manipulatie krachten. Je voelt je nog altijd erg schuldig. Er komen matrixen tevoorschijn van andere planeten. Op hoog dimensionaal niveau wordt nu gekeken naar de afspraken die hieraan vastgekoppeld zijn. Je zegt letterlijk ‘Ik ben god, heer en meester geweest.’ Er komt langzaam aan steeds meer bewustzijn tevoorschijn en er wordt geheeld op schuld. Aan het zieledeeldeel wordt duidelijk gemaakt dat het is gegaan zoals het is gegaan en dat het tijd is om weer terug te komen bij Janet.

 

Blauwdrukken planeten

Blauwdrukken en matrixen worden nu duidelijker zichtbaar van vijf planeten, drie blauwdrukken. Deze blauwdrukken en matrixen bevatten oude kennis die je kan inzetten tijdens toekomstige healingen. Het is mogelijk dat je meer diepgang gaat ervaren in de healingen die je geeft. De Galactische Hoge Raad is nu ook aanwezig en helpt mee dit zieledeel energiedeel van jou weer overeind te krijgen. Het zieledeel zegt nu letterlijk ‘Ik kan weer staan’. In zachtheid wordt dit zieledeel weer omringd en de energie gaat eerst in de linkerkant van jouw lichaam aangebracht worden en gaat daarna naar de rechterkant. Je mag hier weer zijn (op de opname is een diepe zucht te horen).

 

In jouw energieveld wordt geruststellende energie ingechanneled zodat je meer in balans komt in jouw lichaam, de energie wordt gelijkgesteld op het jaar 2013.

 

Wezenssterchakra

De energie gaat nu naar jouw wezenssterchakra en hierin wordt de energie ingechanneled: ‘Loslaten van schuld.’ Aan de linkerkant van jouw lichaam komt een stuk energie vrij met een onregelmatige resonantie. Het stuk schuldbesef wordt nu op meerdere energielagen uit jouw systeem getild.

 

Informatie afkomstig van andere sterrenstelsel wordt geheeld alsmede informatie in een DNA streng. Alles gebeurt met heel veel zachtheid en heel veel liefde.

 

Er komt een beeld van jou tevoorschijn met frustaties over de afgelopen tijd (2013) en zegt letterlijk ‘Ik kan niet volledig in mijn kracht staan.’ Op deze frustaties en irritatie van de afgelopen tijd wordt meerdere lagen geheeld.

 

Kruinchakra, zesde chakra

De energie gaat nu weer naar jouw kruinchakra waaruit allerlei verbindingen tevoorschijn komen. Ik krijg te horen dat er een beperking is aangebracht op jouw helder zien. Oude stukken worden weggehaald bij jouw derde oog zodat je helder zicht kan krijgen. Het is mogelijk dat je helderder gaat waarnemen na deze sessie

 

Galactisch energielichaam

Een galactisch energielichaam wordt uit jouw systeem getild en vraagt om heling. Er is hulp aanwezig van een galactisch volk die dit energielichaam reinigt, het  deel draagt de woorden met zich mee ‘Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.’ Een oude aanhechting en galactische belasting wordt losgemaakt. Bij jouw zesde chakra komen weer verbindingen tevoorschijn met de woorden ‘Ik kan niet in mijn kracht staan, wij willen macht over houden, dat zijn de afspraken’

 

De energie van Janet wordt neergezet in 2013. Oude afspraken worden zeer snel doorgesneden en oude contracten schieten los. Oude codes, die je niet meer dienen, vanuit het galactische verleden schieten los. De energie van jouw wordt weer neergezet op het aardegrid van 2013, er wordt gereinigd. Oude contracten schieten los.

 

Er vindt een download van informatie plaats. De galactische volkeren waar Janet mee verbonden is mogen leren van het feit dat de aarde in evolutie is, de sterrenvolkeren kunnen hiervan leren. Deze informatie en codering wordt aangebracht in een auraschil rondom de aarde.

 

Uitlijning

Je wordt nu uitgelijnd met de kosmos en het aardegrid, alleen nu zonder zware galactische belasting.

 

Hoger zelf, Zonneschijf

De zonneschijf komt in beeld en jouw hoger zelf laat zich zien als een man die zit op een troon met een kroon op. De oorspronkelijke kracht van de incarnatie wordt hersteld. Er is veel gouden energie aanwezig. Aan het hoger zelf wordt gezegd dat het vrij is van schuld en ballast. Dit kan heel rustgevend uit gaan werken voor jouw systeem.

 

Afsluiting

 

De energie wordt ingechanneled: ‘Ik ben veilig, energie in jouw hart wordt geheeld.’ Symbolen van Egypte komen in snel tempo voorbij. Je wordt helemaal veiliggesteld in de energie en ik houdt deze energie een tijdje vast.

 

Het is mogelijk dat je na de healing toegang hebt tot hogere kennis, je hart kalmeert. Er is nu meer zielenrust, diepere zachtheid, veel boosheid en schuldgevoelens zijn losgelaten.

 

Ik ga nu de energie afsluiten en ik dank je voor het vertrouwen dat je in mij stelt en het laten zien van de beelden van jouw ziel.

 

Namasté !

 

Edith

 

Reactie na de healing

De healing heeft me enorm geholpen. Het duurde even, zoals jij ook al zei, voordat alles kon integreren, logisch, maar ik merk echt dat ik een stuk “eerder afgestane kracht” hierdoor terug heb mogen ontvangen en er dus een ‘gat geheeld’ is in mezelf, heel fijn! Dank je wel!

 

Janet Veen. Praktijk De Nieuwetijdscoach Zoetermeer

 

Vragen ? Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 31 9904