Kurt, vorige levens

Kurt (geboren 1971) komt bij mij met de vraag of ik hem verder op weg kan helpen. Hij heeft een vaste baan en hiernaast een praktijk. Het lukt hem niet om de praktijk op dit moment van de grond te krijgen, ondanks allerlei goede ideeën. De laatste weken kan hij geen goede diepgang meer bereiken tijdens meditaties. Ik voer een afstandssessie uit voor Kurt en stuur hem de opname van de sessie toe.

 

De afstandssessie, letterlijke weergave van de opname

Ik maak nu eerst rustig contact met jouw energie. De energie gaat als eerste naar jouw basischakra die enigszins geïrriteerd is. De volgende woorden zitten in jouw basischakra opgeslagen: ‘Waarom lukt het mij niet. Ik voel mij gefrusteerd. Ik kom niet verder.’ De energie en frustatie van de afgelopen tijd wordt schoongemaakt zodat je meer kalmeert. Je zegt letterlijk: ‘Ik wil verder, ik wil actie.’ Het beeld komt naar voren toe dat je teneergeslagen gaat zitten met je hoofd naar beneden toe met de vraag: ‘Wat doe ik nou fout eigenlijk?’ In jouw tweede chakra zit afgewezenheid.

Ik heb nu contact met je innerlijk kind dat zegt letterlijk ‘Ik moet het goed doen voor mijn ouders’ en gelijktijdig zeg je strijdlustig ‘Ik zal laten zien wie ik ben.’ Er zijn ook woorden die je zegt zoals ’Ik ben slim en ik kan het aan.’ Ik vraag aan jou ‘Wat kan je aan?’ ‘Ik kan de situatie aan, ik zal laten zien dat ik goed ben.’ Dit houdt in dat presteren bij jou altijd onder een onbewuste druk gaat van het feit dat je goed bent dat je moet presteren voor jouw ouders. Dit beïnvloedt en speelt nog altijd een rol in jouw huidige leven. Ik maak nu dieper contact met de energie: ‘Ik kan het aan en ik zal laten zien wie ik ben.’ Er komt een stuk energie van jouw moeder naar voren toe. Dat is degene aan wie jij als eerste wilt voldoen,  aan de maatstaven met jouw moeder. In jouw tweede chakra zit energie opgeslagen van jouw moeder waarbij jij jezelf gelijktijdig ook veilig en gekoesterd voelt. Echter, er is altijd een druk aanwezig van moeten presteren. De band met je moeder wordt nu sterker zichtbaar.

 

Jouw moeders en zuivering vorige levens

Meerdere vorige levens tussen jou en je moeder worden zichtbaar en weer zeg je: ‘Ik kan het aan.’ Jouw moeder heeft altijd een stuk overmacht willen behouden op jou en ook op jouw vader. Dit heeft te maken met meerdere vorige levens tussen jou en jouw moeder. Ik ga dieper de energie in van vorige levens.

In jouw basischakra, zielelijn, conceptie wordt wat opgeschoond tussen jou en jouw moeder. Het stuk van ‘Ik moet presteren’ wordt nu sterker zichtbaar. Een stuk overgenomen angst van jouw moeder komt nu omhoog uit jouw basischakra. Jouw moeder heeft zelf tekort gehad in haar eigen leven en dat heeft ze als het ware heeft overgebracht op jou. Letterlijk zitten daar in de woorden besloten: ‘Mijn kind moet het goed doen, mijn kind zal niks tekort krijgen. ‘

Om deze reden wil jij het ook weer goed doen op onbewust niveau naar jouw ouders toe en voel je altijd de druk van prestatie. Je moet het goed doen. Er komt een stuk energie vrij, van dit leven, uit jouw systeem dat zowel van jou en jouw moeder is. Weer komen hierbij de woorden omhoog ‘Ik moet het onder druk doen.’

Een vorig leven van jou en jouw moeder komt tevoorschijn waarin ze de baas is geweest en een stuk dominantie laat zien. Ik maak nu contact met dat leven waarbij jij letterlijk zegt ‘Moeder zie jij nu niet wie ik ben? Moeder, ik heb jouw gevoel nodig, niet alleen maar presteren. Ik heb jouw gevoel nodig.’

Er gebeurt een stuk healing op jouw moeder met betrekking tot dit vorig leven waarbij ze letterlijk zegt: ’Ik kan mijn kind niet de ruimte geven, ik moet controle houden over mijn kind, over Kurt. Kurt moet het beter doen dan dat ik het heb gedaan.’ Er gebeurt een stuk heling op deze energie van jouw moeder en er wordt een scheiding aangebracht in de zielelijnen tussen jou en jouw moeder. Dit kan er voor zorgen dat er minder karmische invloed aanwezig is in jullie relatie. Jouw ziel zegt nu: ‘ik heb bewust gekozen voor deze ouders gekozen om controle te ervaren en deze controle los te leren laten. Jouw moeder heeft de rol van controle uitoefenen.  Jouw moeder is ook gevoelig zie ik. Jij en je moeder hebben ook samen levens geleid op andere planeten, de galactische levens. Op deze stukken wordt nu diepgaand geheeld. Dan zegt jouw moeder ‘Ik durf Kurt wat meer los te laten.’ Dit zal jou meer ruimte geven in jouw gevoel, jouzelf te voelen. Er gebeurt een stuk heling op jouw tweede chakra en jouw uitlijning. De energie van 16 december 2013 wordt ingechanneled. Nu komt er meer ruimte voor jouw eigen gevoel binnen. Er worden zieledelen opgehaald waarbij je letterlijk zegt: ‘ik kan nu meer rusten in mijn gevoel’ Hierop wordt ondersteunende energie ingechanneled. Jouw innerlijk kind zegt letterlijk: ‘Ik wil meer voelen wie ik ben, ik wil weten wie ik ben.’ Er komt een heel stuk teleurstelling tevoorschijn met de woorden ‘Ik word niet gezien in wie ik ben. Ik voel mij alleen.’ Het is een stuk eenzaamheid uit jouw jeugd waarbij je wanhopig zegt: ‘God, wat moet ik hier toch mee aan? Wat doe ik hier op aarde?’  Er komt teleurstelling naar boven toe omtrent de situatie waarin jij je bevonden hebt, hoe je ontvangen bent. Je ervaart het alsof jij alles van jouw ouders en omgeving moet leren, maar dat ze niks van jou kunnen leren. Er wordt geheeld op deze ervaring van diepe teleurstelling.

 

Wezenssterchakra, zieledelen, babytijd

De wezenssterchakra is één van de nieuwe chakra’s en  bevindt zich iets onder jouw navelchakra. Zieledelen worden opgehaald en energieën worden geankerd op dit chakra. Dit is thuis komen in jezelf, een stukje hoger weten. Het heeft te maken met het herkennen van jouw eigen ziel, dat wat nu gebeurt.  Er komt nu weer angst energie tevoorschijn aan de voorkant van jouw kundalinikanaal. ‘Ik kan dit niet aan.’ Het is een stukje depressiviteit van je jeugd. Alsof je gewoon de situatie niet aan kan waarin je terecht bent gekomen, het moeten presteren……. het voelen en ervaren dat je onder controle staat. Dit gaat over de leeftijdsperiode 1 tot 3 jaar. De energie van voordat je ziek werd. Je ziel zegt letterlijk:  ‘ik wil vrij zijn, ik wil niet in die bekrompenheid leven.’ Je hebt het als bekrompen ervaren. Een stuk beklemmende energie van de babytijd wordt nu voorzichtig verwijderd. Dit heeft ook te maken met veranderende energieën van de aarde. De energie gaat nu naar jouw voorhoofdchakra.

 

Zuivering galactische levens, zieledelen

Bepaalde beklemmende energieën van de aarde van 1971 komen nu te voorschijn. Ik zit nu in het jaar 1971 en ga naar de tijd toe voordat je naar de aarde toekwam. Er wordt diep geheeld op galactische levensenergie. Er komen allerlei stukken van galactische levens los uit jouw systeem. Je wordt nu meer gedragen in de Nieuwe Aarde energie. Dit wordt doorgecommuniceerd naar de galactische volkeren. Het is inderdaad de bedoeling dat je 13 chakra’s ontwikkeld gaat krijgen. Wat nu gebeurt tijdens de healing gaat verderop in de healing in de aarde en kosmos uitgelijnd worden. Je bent één van de voorlopers van de nieuwe tijd. Eén van de lessen die je hier op aarde hebt te leren is controle leren loslaten. Daarom ben je ook zo ontzettend diep geconfronteerd geweest met controle van je ouders, de machtspatronen van jouw ouders. Ze spelen het uit ten opzichte van elkaar uitspelen en van jou. Eén van jouw lessen in dit leven is letterlijk authentiek worden. Er wordt diep gehealed op jouw moeder. De energie wordt nu doorgetrokken naar 1980, de leeftijd dat je 9 jaar bent. Het kan zijn dat je na deze healing andere reacties van je moeder gaat bemerken. In de zin van dat ze je meer serieus zal benaderen. Ze heeft er letterlijk moeite mee om jou als gelijke te zien. De ziel van je moeder lacht je nu meer naar toe en kan je meer tot vrijheid laten. De energie wordt ingechanneled bij jouw basischakra ‘Vrede tussen de zielen van jou en je moeder. Jouw innerlijk kind zegt dan letterlijk ‘Geef mij de ruimte om te voelen, mama.’ Jouw innerlijk kind heeft weinig de ruimte gekregen om te voelen.

 

De energie van jouw hartchakra en jouw werksituatie komt nu tevoorschijn. Je stelt de vraag: Wat moet ik hier mee? Ik wil gezien worden. Er worden lijnen en een donkere band rondom jouw hartchakra zichtbaar. Dat is energie van meerdere vorige levens op aarde en galactische levens. Hier wordt op geheeld. Je bent geïncarneerd in 1971 en je bent dus ook in oude trillingen van de aarde geïncarneerd. Dat heeft als gevolg dat je heel veel ballast meeneemt op de weg naar de aarde toe en dat is nu niet meer nodig in deze tijd. Je kunt je veel lichter voelen. Er wordt  heel diep gezuiverd op trillingen die nu op aarde aanwezig zijn. Je ziel zegt: ik kom meer tot rust. Jouw basischakra laat dezelfde vervuiling op dezelfde lagen zien. Er komt een soort van klem zitten daaruit weg.

 

Jouw vader

Nu wordt de energie van jouw vader zichtbaar. Hij doet het anders dan jouw moeder. Hij draagt een stuk verdriet, kwaadheid / bitterheid t.a.v. het leven met zich mee. Als kind zeg jij weer ‘Ik mag mijzelf niet zijn want ik moet presteren’. Van je vader uit voel je minder druk in jouw systeem, hij is minder beklemmend dan jouw moeder. Maar ook hierbij zeg je: ‘Ik mag mijzelf niet zijn.’ Jouw ziel zegt: ‘Ik heb voor deze ouders gekozen om deze machtspatronen te ervaren. Er wordt gehealed op conceptieniveau. Dit gaat heel diep en gebeurt met de nodige voorzichtigheid en zachtheid. Twee schillen van energie aan de achterkant bij jouw nek zitten nog vast alsof je een stukje angst hebt om het helemaal los te laten. Je laat het nu los waarbij jouw ziel dieper binnen komt en vraagt ‘Mag ik zijn wie ik ben, mag ik de ruimte voelen wie ik ben?’ Dit wordt bevestigd en hierop wordt ondersteunende energie aangebracht. Door wat je hebt ervaren bij je vader en moeder voel je je gevoelsmatig emotioneel ingeklemd. Ik zie nu dat je een stuk kalmeert. Van boven af wordt gezegd ‘Geef je zelf de ruimte om te voelen wie je bent.’ Het kan handig zijn voor jou om in het dagelijks leven te kijken in welke stukken je controle vasthoudt en in welke stukken kun je controle loslaten. Weer wordt er geheeld op galactische levens / lagen en stroomt er wezenssterenergie binnen in jouw lichaam. Op andere lagen zeg je weer ‘Ik wordt niet gezien in wie ik ben.’ Hier wordt op gezuiverd. Een stuk hoger weten wordt nu geactiveerd. De belangrijkste transformatiestukken van de healing zitten er nu op, krijg ik te horen.

 

Gidsen, het hier en nu

Dat wat er nu gebeurt heeft te maken met zielsherkenning. Er is een groep gidsen aanwezig. Er komt een zusterenergie binnen, een vrouwelijke energie. Ik denk dat jouw hoofdgids een vrouwelijke gids is. Ze is ondersteunend aanwezig is voor de integratie van jouw ziel in jouw lichaam. Het stuk van jou komt weer tevoorschijn ‘Ik kan niet vooruit zolang ik mijzelf niet voel’. Als jij jouw ziel weer leert voelen kun je weer stappen vooruit gaan nemen en jezelf beter gaan herkennen in wie je bent. Het kan zijn dat je soms last hebt van jouw linkerschouder. Er komen nu in hoog tempo allemaal oude pijnstukken tevoorschijn wat te maken heeft met ‘Ik wordt niet gezien in wie ik ben’. Dit gaat heel snel. Jouw ziel zegt dan letterlijk ‘Ik kan nu beter mijn plek innemen, ik kan nu beter thuis komen bij mijzelf.’ Je kunt jezelf innerlijk nog wel eens druk maken om het gedoe van andere mensen. Er wordt gezegd dat je dat wat meer zou mogen proberen los te laten. Jij bent zoals jij bent en jij voelt zoals jij voelt. Probeer je zelf minder druk te maken om reacties van andere mensen, anders ga jij jezelf te veel lopen opwinden en verlies je weer je eigen kern. Over het werk wordt gezegd ‘Probeer er van te genieten en er uit te halen wat er in zit voor jou. In jouw mail sprak je over een tegendruk. De druk die je tegenhoudt is de innerlijke druk die je ervaart van jouw ouders dat je nog op onbewust niveau met je meedraagt.

 

Jouw authentieke zelf / geestelijke levens

Eén van jouw lessen is bij jouw authentieke zelf te leren zijn en blijven. Je kunt daarin ondersteunend werk verlenen voor mensen. Vraag is of je het volledig full time moet doen. Dat is een tweede. Het lijkt alsof het meer aan een stukje zijlijn staat, niet als hoofd issue in het leven. Jouw hoofdles is jouw authentieke zelf leren leven.

De energie wordt nu steeds rustiger. Je hebt vele geestelijke levens geleid, o.a. Tibet. Je hebt eerder geestelijke meditatielessen gehad daarom verlang je je zelf ook zo thuis bij mediteren. Er wordt nu informatie aangebracht / ingechanneled van geestelijke meditaties die je hebt gedaan zodat je meer kan connecten met je authentieke zelf zodat jouw ziel beter kan herkennen. Dit is een stukje ondersteuning voor rust in jouzelf, jouw basis. Je hebt er veel moeite mee gehad dat jouw ziel niet herkend is geweest door jouw ouders.

Je hebt een monnikleven geleid en de Dalai Lama wordt nu zichtbaar.De energie van monniken die samen in een gemeenschap leven wordt ter herinnering ingechanneled in jouw energie waarbij je zegt: ‘Ik begin mijn kern te voelen.’

 

Afsluiting van de healing

Je wordt steeds rustiger, bedaarder. Een groot energetisch kristal wordt aangebracht in jouw buik voor jouw wezensenergie en jouw uitlijning zodat je weer helder kan voelen vanuit jouw buik. Het energetisch kristal zal een paar weken aanwezig blijven en veel werk verrichten in jouw basischakra voor het thuiskomen van jou ziel in jezelf en het loslaten van controle. Ik krijg de woorden ‘geestelijk leraar’ te horen. Dat is een rol die je eerder hebt gespeeld, het kan zijn dat je in de toekomst geestelijk leraar gaat worden. Jij bent jouw eigen geestelijk leraar.

Het is mogelijk dat je na deze sessie meer toegang zal krijgen tot authentieke kennis van vorige levens. Je ervaart een stukje eenzaamheid op aarde omdat je anders ervaart en bekijkt. Gebruik je eigen wijsheid voor jezelf. Als je moeite hebt met mensen, kijk dan of het zin heeft om jouw wijsheid uit te spreken of niet. Komen de woorden binnen of niet. Het is voor jou belangrijk om bij je eigen voelen en weten te blijven.

Tot zover deze healing. Bedankt voor het vertrouwen dat je in mij stelt.

Namasté !

 

Reactie na de healing

Ik voelde dat je contact met me maakte, ik voelde de veranderingen dag na dag. Mijn blikveld en energie neemt meer en meer toe. Het is als een stukje hergeboren worden.

Mijn band met mijn moeder is anders (beter). Mijn moeder is na de eerste sessie 14 dagen emotioneel geweest maar het gaat veel beter met ons.

Edith, dankjewel meid! Dat heb je weer goed gedaan!