Lemurië

Lang geleden koloniseerde de Galactische Federatie de planeet Aarde en ontwikkelden wat jullie meestal Lemurië noemen.

Lemurië is een enorm continent dat heel ver terug in onze ongeschreven geschiedenis, ongeveer 70.000 jaar lang, op Aarde bestond.

Gedurende het Lemurië Tijdperk kende het bewustzijn op deze planeet een overwegend intuïtieve en vrouwelijke energie.

Lemurië en Atlantis waren ontworpen om polariteit te brengen op Aarde, zoals mensen dat ervoeren na de grote val.

Lemurië zou de ‘Moederbeschaving’ worden en representatief staan voor de stroom van een elektron, de vrouwelijke energie, ervaren als liefde.

Atlantis, daarentegen, zou de ‘Goddelijke Vader’ worden en representatief staan voor de stroom van een proton, de mannelijke energie, ervaren als macht.

 

 

 

De Lemurische cultuur bewaakte de heilige essentie van Moeder Aarde en haar zeer diverse ecosystemen. Er leefden verschillende verschijningsvormen van energie in meer of minder verdichte mate vreedzaam met elkaar samen.  De fysieke vorm  in 3 D waarin wij leven nu bestond nog niet. In dit magische land leefden de wezens zowel op als onder het oppervlak.

 

Mythologische dieren als draken en eenhoorns, elementale wezens zoals de elven en de feeën leefden naast elkaar. Zij waren en zijn innig met de aarde verbonden, omdat zij Gaia vanaf het begin hebben helpen vormen en zorg hebben gedragen voor de flora en fauna, die op deze planeet een welkome thuishaven vonden.

 

 

De aarde was bedoeld één groot levend experiment te worden in verschillende levensvormen. Een van die levensvormen zou de latere mens worden. Het was een heilig experiment vol liefde en vreugde.

 

Na het smelten van poolijs en de rampen die de continenten Lemurië en Atlantiis troffen, liggen alleen de hoogste gedeeltes nu nog boven water.

Lemurië eilanden zijn Hawaii en Oceanië, Atlantis eilanden zijn dat de huidige Azoren en Caraïben,

De Lemuriaanse energetische dimensie bevat wijsheid, frequenties en herinneringen die allen ook deel uitmaken van ons fysieke en energetische DNA. Doordat het bewustzijn van Lemuria uit pure eenheid bestaat, staat het eenheidsdenken ons ook weer ter beschikking.

 

 

In de Lemuriaanse dimensie bestaat een uitgebalanceerde uitwisseling van energie. Alle vormen van zijn delen in eenheid, communiceren vanuit het contact met het hart dat in perfecte balans is met de geest.

 

Zondag 18 februari 2018 Workshop ‘Reis naar Lemurie

 

Het mannelijke en vrouwelijke is samengesmolten en zorgt voor perfect evenwicht in denken, in de fysieke en energetische hersenhelften en in het collectieve bewustzijn.

 

De ondergang van Lemurië  

Toen Lemurië zonk, verwisselden de beide polen van de Aarde van plaats en kwam Atlantis boven water.  Lemuriërs die de ramp overleefden, zochten net als degenen die tijdens de oplopende conflicten al gevlucht waren, vaak asiel in Agartha.

Ongelooflijk intuïtief als ze waren, wisten de Lemuriërs dat hun land onder de golven zou verdwijnen. Ze waren er dus goed op voorbereid, en er waren dan ook heel weinig slachtoffers.

Terwijl het land onbewoonbaar werd, migreerde vrijwel de hele bevolking naar een gebied dat in het zuiden grensde aan het Titicacameer in Peru, en in het noorden begrensd werd door Mount Shasta (stad Telos) in Californië.

 

 

Lemurië in de huidige tijdslijn

Door je open te stellen, naar binnen te kijken en de energie van Lemuria in je wezen te aanvaarden, nodig je de Lemuriaanse energie uit om je DNA verbonden aan Lemuria te openen en te activeren.

Door ons huidige frequentieniveau te verhogen kunnen we onze afstemmen op de Lemuriaanse dimensie, wordt zij weer zichtbaar voor ons en kunnen we de dimensie waar we momenteel in leven “optrekken” of “omhoogtrekken” naar de dimensie van Lemurië.  

 

Luister hier naar Lemuriaanse muziek

 

Kristallen

Kristallen helpen met hun energie overdracht om de spanningen in de aarde te ontladen, waardoor de aardemeridianen beter doorstromen en worden gezuiverd, ook gebeurt dit zelfde proces in ons lichaam. Door de hogere energieën die naar de aarde komen zien we kristallen ook steeds minder gesluierd. Hierdoor zijn kristallen ook meer geschikt voor healing, lichtwerk en voor ondersteuning van ons ascensieproces.

 

Veel kristallen zullen nooit gevonden worden, ze zijn een soort “moeder kristallen” die het massabewustzijn of collectief bewustzijn van de kristallen zijn. Degene die uit de mijnen gehaald worden willen zich verspreiden en hun lichttrilling naar alles en iedereen in hun omgeving uitstralen. Ze helpen de droom van Moeder Aarde verwezenlijken: het Eenheidsbewustzijn op aarde te realiseren.