Michiel, transgender

Michiel, geboren in 1968, komt bij mij terecht met de vraag of ik hem verderop weg kan helpen met zijn praktijk. Michiel werkt graag met gevoelige kinderen en ADD / ADHD kinderen. Michiel is opgegroeid in een gezin samen met twee zussen. Zijn moeder is overleden. Hij is getrouwd geweest en heeft twee kinderen. Al tijdens zijn huwelijk heeft Michiel er bewust voor gekozen een geslachtsverandering ondergaan van vrouw naar man. Tijdens de sessie wordt heel goed zichtbaar waarom het kloppend is dat hij gekozen heeft voor geslachtsverandering.

Letterlijke weergave van de sessie 

Ik heb jouw foto en de informatie voor mij liggen en op alles wat ik aan het readen ben daar wordt gelijktijdig ook op gehealed en getransformeerd. 

Familie

De energieën bouwen zich op en ik maak nu rustig contact met jouw energie. Ik krijg heel makkelijk toegang tot je systeem, en jouw basischakra komt als eerste in beeld. Er bevind zich een wrokkige energie aan de achterkant van jouw chakra en dit heeft te maken met je belaagd kunnen voelen. Dit brengt irritatie teweeg in je bekken, het is net of je niet helemaal rust kan vinden in je stuitje en je bekken. 1961 krijg ik te horen (ik werk ook op tijdslijnen), en los.

Ik zit gelijk in een familiestuk van jou. Er wordt nu schoongemaakt op ruzie in jouw familie van voor de tijd dat je geboren bent. Dit heeft te maken met instabiliteit van je moeder. Dat hoort niet meer bij jou en dat is een deel van de oorzaak van de vertroebeling in jouw basischakra. 

Jouw twee zussen komen nu ook in beeld en het heeft niet lekker gelopen in je gezin. Je bent bezig je ware identiteit te vinden. Je zegt letterlijk in die tijd: ‘Ik groei op tussen vrouwen.’ Het is alsof je niet volledig jouw plek kan vinden in het gezin waarin je geboren bent en daar hoort van jongs af aan al de vraag bij: ‘Ben ik man of vrouw?’ 

Ik krijg nu contact met een hoger vrouwelijk deel van jouzelf. De energie van jouw vrouwelijke intuïtie helpt nu mee met de healing, gekoppeld aan het tijdsportaal 1961, 1963. Het is alsof één zus heel zware energie heeft meegedragen in het gezin en erg veel boosheid met zich meedraagt. Dit hoef jij niet bij je te dragen vanuit jouw vrouwelijke kant en hier wordt op geschoond. Het is een karmisch thema van jou ook dat je je belaagd kunt voelen, alsof je ergens onder bedolven wordt door mensen en dingen. Michiel is verbonden met de moeder en met de zussen. 

Dan laat je moeder een hele zware last zien van haar leven, deze is gekoppeld aan jouw basischakra. Daar maak ik nu rustig en voorzichtig contact mee. Ze zegt letterlijk: ‘Vertel Michiel dat ik van hem hou, het maakt niet uit of hij man of vrouw is. Vertel hem, dat hij mijn zoon is. Volledig mijn zoon.’ Deze woorden worden heel liefdevol bevestigd in jouw basischakra. Jouw moeder heeft het e.e.a. niet kunnen uitspreken vanwege geblokkeerde gevoelens. Jouw moeder heeft verdriet om de manier waarop het leven verlopen is. Ik zeg haar nu heel rustig dat het 2014 is en dat dit aardse leven klaar is. Dat ze de lasten die ze nu op dit moment los kan en mag laten. Ze betuigt nu een soort spijt met de woorden ‘Ik had het graag anders willen doen. ’ Ik zie nu enkele andere overleden familieleden en vrienden en ze helpen haar bij het loslaten van de zware last van dit leven voor zover dat nu mogelijk is. Ik zie dat ze als het ware een aantal loodzware jassen aflegt. Ze neemt nu afscheid met de woorden ‘Zeg Michiel dat ik van hem hou. Hij is mijn zoon.’ Deze informatie wordt ook weer bevestigd in jouw systeem. Michiel wordt bevestigd in zijn ware mannelijke identiteit. In jouw basischakra en in je stamcellen wordt het dieper bevestigd. Er schieten nu allerlei filamenten los uit jouw systeem die je niet meer nodig hebt.

Het is alsof jouw gevoel er moeite mee heeft om volledig man te zijn en weer komt de vraag tevoorschijn: ‘Ben ik man of vrouw?’ De tijdslijn van 1952 opent zich nu. Connectie. Michiel is verbonden vanuit de incarnatelijn met zijn vader, moeder en zussen. 

Zielsenergie vooraf aan deze incarnatie

Nu krijg ik een beeld voor mij van voordat je aan dit leven begint. Het is jouw zielenergie, zielebeeld. Het is alsof jij jezelf niet helder kan neerzetten en ik maak hiermee dieper contact omdat het vertroebeld is. Het lijkt alsof je bent ingepakt in een soort van spinnewol. Het is alsof er verwarring aanwezig is en niet weet hoe je een keuze moet maken want weer zeg je ‘Ben ik man of ben ik vrouw? Ik ben vrouw. Ik ben man. Ik ben vrouw. Ik ben man’ Jouw vrouwelijke energie laat zich nu heel duidelijk zien en, ah ik snap het nu, hetgeen ij wilt meemaken in dit leven is dat je de mannelijke en vrouwelijke energie in jouzelf verenigt. Ik laat nu heel rustig de mannelijke en vrouwelijke energie in dit leven met elkaar kennis maken en met elkaar communiceren. Ik buig voor de ziel Michiel, die zowel man als vrouw wil zijn in dit leven en dat gelijktijdig mag ervaren. 

Galactische geschiedenis

De vrouwelijke energie is heel helder en de mannelijke energie laat donkere stukken zien. Je zegt letterlijk ‘Ik mag mijn man zijn niet helemaal laten zien.’ Nu komen er beelden van levens op andere planeten, waarbij je in het mannelijke geslacht het loodje hebt moeten leggen, en waar vrouwen overheersing hadden. Het man zijn in vorige levens heb je nooit durven beleven. Ik maak nu rustig en diep conact met deze levens. Het zijn er veel. De Akashakronieken openen zich nog verder. Jouw zielelijn komt tevoorschijn en jouw bron van oorsprong, hoger in het sterrenstelsel. Je bent als man vaak het slachtoffer geweest. Je hebt als thema voor dit leven neergezet dat je als man liefdevol wilt zijn en liefde wilt ervaren. Er wordt nu geheeld op levens op andere planeten waar je niet het mannelijk geslacht liefdevol mocht ervaren. Ja, nu kan je het loslaten en verenigen in jezelf. Je diepste wens is als man en als ziel om als een liefdevolle ziel op aarde te staan. Jouw kundalinikanaal komt nu tevoorschijn en het is alsof daar die galactische verwarring al aanwezig is. Dit wordt opgeschoond samen met andere beelden en de vertroebeling van jouw zielsenergie. Want Michiel heeft de keuze om man of vrouw te zijn. Ja, nu wordt jouw zielsenergie helemaal helder. Je mag hier liefdevol als man op aarde aanwezig zijn. Je mag je liefde uiten vanuit mannelijke energie. Dit wordt bevestigd nu in jouw basis. Dat is ook iets dat je heel hard nodig hebt, om stabiel te zijn in je man zijn. Jij bent welkom op aarde in deze tijd als man. Michiel is man met de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke energie binnen in zichzelf. Dit zal je goed gaan doen. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik iemand een sessie geef die een geslachtsverandering heeft ondergaan. Michiel wordt nu diep bevestigd in de keuze van man zijn op aarde. Moeder Aarde komt nu in beeld. Dit heeft ook te maken met het incarnatiemoment dat je zielebeeld nog troebel was, nu wordt jouw energie niet helemaal goed herkend door de aarde. De lagen die ik zo juist heb opgeschoond in het galactische worden nu ook geschoond in de Aarde. Er worden stukken opgeschoond van je zelf in de aardse karmsiche lagen die je los mag laten. Er komt ook een beeld tevoorschijn van letterlijk een gevallen man en er wordt gezegd ‘Je hebt meer dan genoeg geleden in vorige levens, en nu mag je als man liefde ontvangen en liefde geven.’ 

Op een ander niveau schiet er nu van alles los uit je systeem en er vind een diepe opschoning plaats bij jouw Solarus Plexus. Omdat je als man nu nog niet helemaal uit de verf kan komen maak je gebruik van vrouwelijke intuïtie. Via de tijdslijnen van 1952, 2014, 1984, 1983 wordt je nu geheel bevestigd in jouw man zijn. Er schieten allemaal oude coderingen los uit jouw systeem zodat je dieper in je mannelijke kracht kan en mag gaan staan. Je mag spreken als man. Je mag voelen als man. Ik krijg nu ook te horen van de gidsen:

‘Je hebt ervoor gekozen man te zijn, maar je zal een heel eigen man stuk kunnen neerzetten met hulp van vrouwelijke intuïtie. Neem dat als instrument mee.’ 

In de basis wordt nu bevestigd dat jouw vrouwelijke energie deel mag uitmaken van de man die jij bent. Vanuit deze energie heb je toegang tot hogere vrouwelijke lijnen. ’ Verzet je niet tegen het vrouwelijke deel in jezelf, die stukken mogen verenigd worden en hoeven niet te botsen met elkaar.. Er vindt nu een diepe heling op plaats op mannelijke en vrouwelijke stukken. Ja, wat ik nu ook te horen krijg is jouw liefde die je hebt naar kinderen en de innerlijke zachtheid die je in je hebt die haal je ook uit je vrouwelijke kant vandaan. Vandaar dat je graag met kinderen werkt, bijv. met ADHD. Deze kinderen kun jij dieper begrijpen dan de gemiddelde mens. Deze talenten kun je helemaal inzetten in je werk.

Nu verandert er wat. Ik zie je nu meer overeind staan met de woorden ‘Ik ben blij.’ In het midden van jouw lichaam komt een sterke lichtbol tevoorschijn. Er wordt nu iets van de werkelijke kern van jouw ziel in jouw lichaam gebracht en dat gebeurt heel voorzichtig en met heel veel zorg. Want Michiel mag man zijn en de liefde als man ervaren. Er is nog een stuk verdriet aanwezig in jouw basischakra. Als er na de sessie oude emoties loskomen moet je niet verbaasd zijn. Nog een stuk verdriet van je basischakra. Ik maak nu dieper contact. Er wordt iets rechtgezet in jouw systeem en in jouw rug. Iets wat altijd scheef heeft gezeten in de mannen – en vrouwenlijn. Dit is voor balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie van Michiel , zijn incarnatielijn anno 1968 in zijn unieke man zijn. Michiel wordt bevestigd in zijn mannelijkheid. De naam van deze ziel is Michiel , en is man, en draagt beide helften in communicatie tussen man en vrouw bij zich. Het is het jaar 2014. 

Via de tijdspoort van 21 december 2012 haal ik energie naar binnen toe en maak ook het jaar 2013 schoon en trek de zielsenergie door naar de datum van vandaag. Koppeling december 2012, jaar 2013 en los ! De ziel van Michiel wordt nu volledig bevestigd in zijn mannelijke kracht in zijn ziel voor deze huidige incarnatie. Michiel is mannelijk met een sterke vrouwelijke intuïtie in een mannelijk lichaam verenigd. En zo is het.

Beide geslachten verenigd in één lichaam. Ik krijg nu letterlijk van de gidsen te horen: 

‘Geniet van de unieke ervaring die je maakt in dit leven. We hopen dat we jou wat duidelijkheid hebben kunnen geven over de reden waarom je hebt gekozen voor de geslachtsverandering, en we hopen dat je ook begrijpt waarom je dit als ziel hebt willen meemaken. Maak gebruik van de vrouwelijke intuïtie van jezelf. Want dat kun je gebruiken voor de kinderen. Wees dieper in je gevoelswereld aanwezig, je kunt nog dieper, we zijn zowel trots op jouw man zijn als jouw vrouw zijn. Wees trots op jouw man en jouw vrouw zijn. Je kunt het contact met ons verdiepen, en je kunt het voelen achter in je nek als een soort rilling die er doorheen gaat, en door je ruggengraat, je kundalinikanaal. Leer onze trilling herkennen, dan weet je wanneer er wat wordt doorgegeven. Spiritueel coach zijn is een stuk van je pad, waarbij je de vereniging hebt te maken met de mannelijke en vrouwelijke energie. Wees trots dat je zo in je mannelijke energie gaat staan. En maak daar gebruik van. Wees niet alleen man, wees ook dankbaar voor de ervaringen die je hebt gehad toen je nog vrouw was. dat is niet voor niks.’ 

Dit moest ik nog even bewust tegen je zeggen. Dit is wat gezegd wou worden. De energie neemt nu af, en ik ga de energie nu sluiten. 

Ik dank je voor het laten zien van de beelden van je ziel. 

Namasté !

Edith