Multidimensionaal bewustzijn

Multidimensionaal bewustzijn is een begrip die je steeds vaker tegenkomt op internet en overige media. Veel mensen ervaren dat ze steeds gevoeliger worden, helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderwetend.

 

In dit artikel wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat multidimensionaal bewustzijn is, hoe zich dit ontwikkelt, hoe je innerlijke bewustzijnstoestand verandert en hoe je uiteindelijk andere waarden / normen en ervaringsperspectief t.a.v. de wereld krijgt.

 

 

Een steeds groter wordende groep mensen voelt dat er veranderingen plaats vinden op diepe niveau’s. Het overgrote deel van de mensen kan er niet de vinger er op leggen wat het nu is.

 

Er is een groep mensen die wel weten wat er aan de hand is, deze groep worden Lichtwerkers genoemd of de Nieuwetijdskinderen

 

De laatste jaren wordt er intensief aan ons energieveld, aura en chakra’s gewerkt door gidsen, begeleiders en lichtmeesters. Deze lichtwezens zijn afkomstig van de planeet Aarde alsmede van andere planeten. We ontwikkelen meer chakra’s, Ons DNA wordt hersteld naar de oorspronkelijke structuur van 2 helixen naar 12 DNA helixen

Onze multidimensionale staat van zijn  is onze natuurlijke, oorspronkelijke staat van zijn

 

7 Chakra Systeem

Duizenden jaren hebben wij als mensen gefunctioneerd met het 7 chakra systeem. We hadden 7 chakra’s die functioneerden en hierdoor was ons waarnemingsvermogen en toegang tot energievelden beperkt.

 

Met 7 chakra’s kun je contact maken met gidsen, engelen, overleden mensen en een mate van heldervoelen, helderzien, helderweten ervaren.

 

 

12 Chakra Systeem

In de Nieuwe Tijd groeien we naar een 12 chakra systeem. Stap voor stap worden door de toenemende fusies van licht de chakra’s bij mensen geactiveerd. Op het moment dat je jouw chakra’s gaat ontwikkelen krijg je via de nieuwe chakra’s toegang tot steeds meer (universele) informatie. Je kan jouw energieveld leren uitlijnen met de aardse bron en kosmische bron. Jouw cellulaire geheugen wordt geheeld, je ontwikkelt 12 DNA helixen.

 

Des te meer chakra’s jij opent des te meer toegang krijg je tot informatieportalen. Langzaam maar zeker zul je merken dat je toegang krijgt tot meerdere gidsen, gedurende de nachten wordt er intensief gewerkt aan jouw energieveld om jou tot ontwaken te brengen. De samenstelling van jouw gidsen gaat ook veranderen. Had je in het verleden slechts drie tot vier gidsen, je kan jezelf nu aansluiten op veel meer gidsen en frequenties

 

Je krijgt eenvoudig toegang tot ‘vorige’ levens en herinneringen aan levens op aarde, Egypte, Atlantis, Lemurië, Avalon en levens op andere planeten. Tijd kan je op een andere manier gaan beleven.

 

Jouw energieveld functioneert op veel bredere niveau’s, je kan informatie rechtstreeks aftappen uit de bron. Je kan niet anders meer dan te leren luisteren naar jouw intuitieve ingevingen, je gevoelsleven wordt rijker

 

Je wilt leven vanuit werkelijke verbinding, vanuit het hart

 

 

 

De ‘nieuwe’ kinderen

Nieuwetijdskinderen, kristalkinderen, sterrenkinderen, indigokinderen, starseeds etc. etc. (vanaf hier wordt de naam nieuwetijdskind gehanteerd voor de benamingen van alle kinderen alsmede Nieuwetijdsvolwassenen) worden al geboren met een chakra systeem dat verder ontwikkeld is dan het standaard 7 chakra systeem van vroeger.

 

De diverse benamingen voor deze kinderen komen voort uit het feit dat deze zielen geboren worden in verschillende tijdsvakken en de energievelden en chakra systemen onderling van elkaar verschillen

“Fotografe Sjurlie”

 

Deze kinderen ontvangen veel meer informatie langs de nieuwe chakra’s

 

Hierdoor reageert en nieuwetijdskind veel gevoeliger op de omgeving

De kinderen ontvangen de info omdat ze toegang hebben tot meer energetische informatie

 

Een voorbeeld is dat wanneer het nieuwetijdskind is aangesloten op het bewustzijn van de Nieuwe Aarde dat het mogelijk is dat het kind letterlijk een aardbeving kan voelen die tienduizenden kilometers verder op plaats vindt. Door de ontwikkeling van de hogere chakra’s reageert het kind vele malen gevoeliger op planetenstanden dan iemand met een 7 chakra systeem.

 

Dit wat de kinderen of nieuwetijdsvolwassenen waarnemen en voelen is niet vreemd. Het is een kenmerk van bewustzijn van deze tijd. Veel kinderen kunnen overleden mensen of andere energieën waarnemen. Ze zien en voelen de innerlijke gevoelswereld van mensen in plaats van zoals mensen zich voor kunnen doen. Ga hier rustig mee om als een normaal gegeven.

 

Let er op dat het kind om kan gaan met extra informatie. Maak het kind en de extra waarnemingen niet bijzonder. Het is wat er is. Het belangrijkste is dat een kind leert vertrouwen op zijn of haar eigen innerlijke waarneming, dat het kind veilig is en dat het er mag zijn. Voor kinderen kan het al moeilijk genoeg zijn om meer waar te nemen dan wat de volwassenen in hun omgeving zien.

 

Het aantal mensen dat groeit in bewustzijn wordt steeds groter. Vandaar ook de ontwikkelingen van vele nieuwe healingsmethoden, spirituele opleidingen. Bij veel mensen ontwaakt hun eigen meesterschap alsmede hun eigen healingtools. Iedere ziel heeft unieke capaciteiten.

Samenwerking met elkaar wordt in de Nieuwe Tijd steeds belangrijker. We zullen elkaar nodig hebben in ons Nieuwe Zijn.

 

DNA upgrade van 2 naar 12 strengen DNA

Op dit moment bevinden we ons in een overgangsperiode, waarbij bij veel lichtwerkers en nieuwetijdskinderen (en nieuwetijdsvolwassenen) zoals sterrenkinderen (starseeds) en indigo’s het slapende DNA, wetenschappelijk ook wel schaduw DNA genoemd, wordt geactiveerd.

 

Een klein deel van de mensen heeft reeds 12 chakra’s en DNA strengen actief. De rest van de mensheid groeit er naar toe. Iedereen bevindt zich in verschillende fases van ontwikkeling

 

 

Alle levensvormen op aarde veranderen naar een nieuwe staat van Zijn. Het brengt een verandering van trilling en verschuivingen in ons bewustzijn teweeg. Deze bewustzijnsveranderingen of te wel bewustzijnsverruiming, kunnen ons verward maken, doordat we als het ware worden geconfronteerd met overtuigingen, patronen en gedragingen op elk niveau in ons persoonlijk leven en op wereldniveau, die ons niet meer dienen. Dit brengt cellulaire en hormonale veranderingen in het fysieke lichaam. Dit kan klachten veroorzaken

 

Op emotioneel niveau kunnen mensen zich verward, verdrietig en / of gedeprimeerd voelen. Op mentaal niveau zijn er concentratieproblemen, moeite om dingen te onthouden, de dingen goed te verwoorden.

 

Veel mensen hebben last van vermoeidheid / uitputtingsverschijnselen, spierpijn, tintelingen,  rug- schouder- hoofd- en nekpijn, en andere pijnen in het lichaam waar geen duidelijke oorzaken voor te vinden zijn. Oude angsten kunnen naar voren komen om uiteindelijk werkelijk losgelaten te worden

 

 

Onrustige dromen. Iedere nacht omstreeks hetzelfde tijdstip wakker worden. Veel mensen gaan pieptonen horen of een zoemend geluid, dit kan het teken zijn dat je ingesteld wordt op een hoger frequente. Er kan ook een fysieke oorzaak aanwezg zijn.

 

Fysieke stress door de veranderingen in de cellen kan groot zijn. Uittredingen uit het lichaam kun je bewust(er) ervaren. Er kunnen dagen zijn dat je jezelf afwezig kan voelen. Jouw hoger zelf wil éën worden met het fysieke lichaam, dit is een enorme uitdaging. Je onderzoekt relaties, verbreekt banden die je niet meer dienen en / of je gaat nieuwe banden aan.

 

In transitie gaan is lang niet altijd een aangename beleving om te ondergaan en jezelf onder ogen te zien. Je wordt geconfronteerd met de diepste wschadustukken van je zelf, niet alleen van dit leven, maar ook van veel vorige levens.

 

Je gaat jouw eigen leven aanschouwen en jouw rol en aandeel hierin. Dingen die je jaren lang als vanzelfsprekend deed zijn niet meer zo vanzelfsprekend omdat je innerlijk verandert. Als je één maal door de ergste lagen heen bent vind je een diepe rust en vrede in jezelf.

 

Jouw leefpatroon gaat veranderen. Je krijgt behoefte aan meer rust. Jouw voedingspatroon kan veranderen. Zuiver biologisch eten, minder vlees eten, gelijktijdig een verhoogde behoefte aan eiwitten, vers voedsel, verhoogde behoefte aan water, de inname van extra vitamines.

 

Een uitgebreid artikel over de veranderingen in jouw lichaam en de cellen vind je op

 

ASCENTIE SYMPTOMEN

 

Paar 1: Fysiek DNA

Voorheen was enkel dit paar DNA strengen actief. Het DNA zoals wij dat kennen vormt de basis van ons fysieke lichaam en alle erfelijke aspecten (zoals ouder worden, predispositie voor ziekten, metabolisme, haarkleur enzovoorts).

 

Paar 2: Etherisch DNA

Dit paar omvat het reservoir van onze emotionele genetische aspecten, ook uit vorige levens, zoals hoe we individueel reageren op emotionele patronen, nu en in het verleden.

 

Paar 3: Mentaal DNA

Dit DNA paar omvat de genetische aspecten, die direct relateren aan hoe we onze mentale energie transformeren naar lineair, logisch, intuïtief, emotioneel of artistiek denken.

 

Paar 4: Anima DNA (Ziel DNA)

In deze 2 DNA strengen liggen Karma (levenslessen) en Dharma (levensmissie) besloten evenals alle huidige open projecten van de ziel, waaraan we tijdens ons leven werken.

 

 

Paar 5: Astraal DNA

In dit deel van het DNA liggen de elektromagnetische invloeden van ons zonnestelsel besloten versus de planetaire invloeden op het moment van geboorte (astrologische constellatie versus plaats en tijd van geboorte)

 

Paar 6: Kosmisch DNA

In dit DNA paar wordt ons potentieel om onszelf te creëren vastgelegd van waaruit we direct verbinding maken met het universum en de scheppende krachten, zodat we zelf kunnen scheppen en creëren.

 

 

Meestergetallen

Getallen zijn kosmische energieën. Elk getal heeft een unieke trilling die invloed heeft op iedereen die daar verbinding mee maakt. Het universum nodigt je uit om te letten op deze getallen, want ze dragen belangrijke boodschappen uit naar diegene die de getallen tegenkomt en ziet.

 

De Engelstalige website Angelnumbers van Joanne Walmsley biedt je een zeer uitgebreide betekenis van van dubbele getallen, meestergetallen, engelennummers.

ANGELNUMBERS, JOANNE WALMSLEY

 

 • De 11 is het getal van meesterschap. Als je dit getal tegenkomt wordt je verzocht je relaties en levensomstandigheden onder de loep te nemen. Neem de verantwoordelijkheid voor het feit dat jij deze zelf hebt geschapen en dat jij er veranderingen in kunt aanbrengen, wanneer je dat wilt.

 

 • De 22 is het getal van de bouwmeester. De 22 wijst ons erop dat de tijd rijp is om co-creator van het leven te worden, als je dat wilt. Het is een oproep om op een positieve manier je visioen of droom te gaan realiseren.

 

Krachtschilderijen en workshops Leonie Zieverink

Krachtschilderijen en intuitieve workshops www.facebook.com/l.zieverink

 

 • De 33 is het getal van het Christus-Bewustzijn. Wanneer je dit getal ziet is het een oproep van het universum om met het Christus-Licht te gaan werken.

 

 • De 44 heeft trillingen van het Gouden Atlantis. Ze nodigt ons uit de energie van het Gouden Atlantis in ons leven te brengen en in harmonie te leven zoals toen in de vijfde dimensie. Werk samen met anderen en heb respect voor alle levensvormen.

 

 • De 55 heeft de trilling van Aartsengel Metatron. Deze nodigt je uit om de denkgeest van de wereld te verhogen en samen met Metatron te werken aan de hoogste verlichting voor iedereen. De kleur van Metatron is goudoranje; stem op hem af en luister naar zijn boodschappen.

 

 • De 66 draagt de boodschap in zich dat we onze rol als universeel wezen moeten accepteren. Wanneer je de 66 ziet wordt je eraan herinnert dat je niet alleen een kleine aardse persoon bent, zoals je misschien denkt. Je bent een groot kosmisch wezen met een invloed die tot de hemel reikt.

 

 • De 77 heeft de trilling van de hemel. Ze nodigt je uit om me je hogere Zelf in de zevende hemel te leven. Je wordt verzocht om zoveel van vaak mogelijk contact te maken met de Aarde, de Engelen en de Opgestegen Meesters en je met de hele kosmos te verbinden. De 77 is een roep voor Verlichting.

 

 • De 88 is de trilling van de IK BEN – Aanwezigheid of Monade, de oorspronkelijke goddelijke vonk. Dit getal vraagt je om je met de eeuwige Liefde van je IK BEN – Aanwezigheid te versmelten

 

 • Het getal 99 duidt aan dat je jouw aardse lessen geleerd hebt

 

 

 

De Nieuwe Aarde en kosmische poorten

Op vooropgezette tijden worden er energetische poorten geopend. Wat zijn deze kosmische poorten nu precies ? 21 december 2012 was zo’n poort, de energie-en voor deze poort werden al ingezet op 12-12-2012 (What’s in a date?).

 

Tijdens transitie / ontwaken krijg je toegang tot extra gidsen en energieën die graag behulpzaam zijn voor de Nieuwe Aarde. Deze energieën zijn er altijd al geweest, maar jij kon het eerder nog niet waarnemen. Je kan contacten gaan ervaren met natuurwezens, elven, engelen, aartsengelen, lichtmeesters, gedurende de nachten onderwijs ontvangen in andere dimensies.

 

Contact krijgen met medische gidsen die spiritueel kunnen opereren, zielen met wie je banden had in vorige levens kunnen je bezoeken, gidsen uit de tijd van Egypte, Atlantis, lichtmeester energieën en zelf buitenaardse gidsen (ook wel ET gidsen genoemd) etc. etc

 

 

De gevoeligheid van iedereen neemt toe

 

De ziel is in essentie altijd heel

 

In channelingsrapporten en astrologische artikelen worden de energetische veranderingen op persoonlijk en collectief niveau weergegeven. Deze veranderingen zijn ook vaak gekoppeld aan specifieke data (meestergetallen) en planeetstanden.

 

De planeet aarde is een levend wezen met een geheel eigen bewustzijn. Ze heeft vele namen zoals Gaia, Mother Earth, Sacred Mother. Terwijl het bewustzijn van de mensheid verandert verandert ook het bewustzijn van Moeder Aarde. Aardbevingen, natuurrampen die in hoog tempo plaats vinden.

 

Het raakt ons allemaal in het hart

 

Er mag anders omgegaan worden met Moeder Aarde, landsgrenzen, volkeren, de natuur, natuurwezens, deva’s en onze waarden en normen.Door de ontwikkelingen en uitbreidingen van ons energieveld en chakra’s gaan wij ons steeds meer verbonden voelen met onze omgeving, Moeder Aarde, andere mensen, de natuur, natuurwezens, gidsen, buitenaardse wezens.

 

Wij leven op de aarde die onder directe invloed staat van de zon, maan en andere planeten. De invloed van volle maan en de maanfasen kan sterker worden.

 

De invloed van de maan

 

 

Natuurrampen grijpen diep in en gelijktijdig hebben deze een functie. Het zorgt voor een collectieve verschuiving, een bewustzijsverschuiving, de meridianen van Moeder Aarde herstellen.

 

Moeder Aarde herstelt, zij krijgt extra auralagen, het kernkristal in Moeder Aarde wordt krachtiger. Energetisch wordt er volop gewerkte aan Moeder Aarde door lichtmeester energieën, ‘buitenaardse’ wezens, het plaatsen van kilometers grote etherische kristallen in de kristalgrids etc. etc.

Veel mensen en groepen zijn steeds bewuster bezig met het werken van lichtwerk om Moeder Aarde te helen.

 

De Aarde vergaat niet, de Aarde vernieuwt zich !

Moeder Aarde en de kracht van de lichtwerkers neemt toe

 

Kristallen voor mensen en de Nieuwe Aarde

 

Kristallen zijn puur, ze zijn zuiver en er is geen bewerking aan te pas gekomen. Ze zijn ontstaan uit het binnenste van de aarde, dat omhoog gestuwd wordt. De aarde is meer dan 4 miljard jaar oud en al die tijd is dit proces al gaande.

 

Deze gesteenten geven afzonderlijke of gemixte trillingen af en omdat ze direct uit de aarde komen zitten ze vol met pure oorspronkelijke energie. Deze energie kunnen wij mensen gebruiken om onbalans in lichaam en/of geest te herstellen

 

Lemurische kristallen, verschillende soorten

 

Kristallen krijgen een steeds grotere waarde in deze tijd. De geneeskracht werd in oude tijden al herkend door Sjamanen, natuurgenezers. Kristallen zijn gebruikt in de tijd van Atlantis, Lemurië en Egypte als krachtige transformatoren. Op de planeet Sirius bevinden zich de hoeders van de kristalstructuren en worden de blauwdrukken van kristallen bewaard.

 

De kennis van kristallen begint weer in de mensen te ontwaken. Doordat het kristalbewustzijn op aarde ontwaakt wordt de kracht van kristallen steeds vaker  (h-) erkent. Kristallen zijn een prachtig healingsinstrument in deze tijd.

 

Workshop Werken met kristallen, 7 oktober 2017

 

Tweelingzielen, zielematen en jouw zielengroep

In deze tijd waarin we te maken hebben met grote veranderingen in de wereld, kan het gebeuren dat jouw persoonlijke leven behoorlijk verandert als je jouw tweelingziel ontmoet. Een ontmoeting met je tweelingziel is bewustmakend, confronterend en bijzonder

 

Het doel van de ontmoeting van de tweelingzielen is: ‘bewustzijnsgroei en diepgaande spirituele ontwikkeling’.  Door de ontmoeting tussen beide zielen wordt er lichtenergie, oude herinneringen geactiveerd. De lessen van beide zielen vinden in een versneld tempo plaats.

 

Schilderij Lucy van der Leemkolk

 

 

 

De Merkabah

De Merkabah is het symbool van het lichtlichaam, dat ook als het etherisch lichaam, etherisch dubbel of de aura wordt omschreven. De Merkabah komt voort uit de basis van de heilige geometrie, de levensbloem (flower of life), waar ook de vijf platonische lichamen, de basisbouwstenen van het DNA, in terug zijn te vinden.

 

Het activeren van de Merkabah helpt je om echt te incarneren, om letterlijk in het vlees te gaan, waardoor je beter in je lichaam komt. Het wordt daardoor gemakkelijker om te aarden en je plek op aarde in te nemen, kortom om je bestaansrecht op te eisen.

 

Het lichtlichaam geeft in de derde dimensie het aardse, fysieke lichaam vorm, maar bestaat ook in andere dimensies. De Merkabah is een hologram, een multidimensionaal geheel en werkt als een lichtvoertuig of sterrenpoort. Hiermee krijg je toegang tot de buitenaardse dimensies van jezelf.

 

Buitenaardse energieen en gidsen

Zodra het astrale DNA (paar 5) en het kosmische DNA (Paar 6) geopend wordt krijg je toegang tot nog meer dimensies. Jouw kosmische chakra ontwikkelen zich nog verder. In deze delen van het DNA liggen de elektromagnetische invloeden van ons zonnestelsel besloten versus de planetaire invloeden op het moment van geboorte (astrologische constellatie versus plaats en tijd van geboorte) en krijg je toegang tot jouw scheppingkracht.

 

Meer en meer mensen beginnen contacten te ervaren met buitenaardse energieën. Deze energieën / wezens hebben op dit moment veelal (nog) geen fysieke vorm. Op etherisch niveau bezoeken ze je ‘s nachts en je kan telepathisch (doordat hersengebieden bij jou geactiveerd worden) met hen communiceren.

 

Meer en meer mensen beginnen contacten te ervaren met buitenaardse energieën. Deze energieën / wezens hebben op dit moment veelal (nog) geen fysieke vorm. Op etherisch niveau bezoeken ze je ‘s nachts en je kan telepathisch (doordat hersengebieden bij jou geactiveerd worden) met hen communiceren

 

 

De Poorten van de Aarde

Iedere ziel heeft zijn of haar eigen unieke zielepad afgelegd en is via verschillende poorten naar de aarde binnengekomen. De ene ziel heeft wel het tijdperk van Lemurië en Atlantis meegemaakt, terwijl andere zielen weer later het tijdsvak van de aarde binnen komen.

 

Ieder ziel draagt zijn of haar eigen unieke galactische geschiedenis die steeds verder ontwaakt in de herinnering van het bewustzijn van veel mensen. 

Welkom Thuis !

 

 

* Indien je medische klachten hebt wordt je altijd geadviseerd medische hulp in te roepen van de reguliere geneeskunde. Je kunt niet alles neerleggen bij ‘ascensiesymptomen.

 

Copyright

Dit artikel is geschreven met informatie die afkomstig is uit verschillende informatie bronnen. Daar waar de tekst afkomstig is van een andere informatiebron is netjes de informatiebron vermeld.

 • De informatie in dit artikel kan nooit een excuus zijn om geen medisch advies in te roepen
 • Heb je aanvullingen, opmerkingen of andere reacties mail dan naar info@earthcrystal.nl

 

Vragen ? Meer informatie ?

Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 319904