Multidimensionaal healer 2017

Een nieuwetijds manier van healen vanuit de hartsverbinding van ziel tot ziel

 

De opleiding is bedoeld voor healers, readers, energetisch therapeuten, en spiritueel geïnteresseerde mensen die al een ontwikkelingsweg hebben gelopen.

Het komt voor dat mensen deelnemen voor de healingen en opschoningen die plaats vinden in jouw energieveld tijdens de transmissies.

Je dient een stevige achtergrond te hebben en bekend te zijn met het werken met energie, aura en chakra’s en een bepaalde mate van helderzien, heldervoelen.

Het is een intensief traject voor mensen die volledig willen gaan voor het belichamen van hun multidimensionaliteit. Tijdens de transmissies die gegeven zullen worden wordt veel energetische ballast opgeschoond in jouw energieveld.

Uitgangspunt van de opleiding is het 12 / 13 chakra systeem en de energie / kristalgrids van de Nieuwe Aarde.

Theorie, zoals de werking van de chakra’s, wordt niet (diepgaand) behandeld tijdens deze opleiding. Van jou wordt verwacht dat je deze basiskennis bezit.

 

Intake coaching 

Tijdens een intake wordt jouw energetische achtergrond bekeken en de energie geread.  Tijdens de intake wordt ingevoeld en afgestemd of je kan deelnemen aan deze opleiding. Deze Coaching vind live plaats.

Je krijgt een eerste bewustwording van de werking van jouw energetische systeem, gidsen, dimensies en sterrenafkomst.

Mijn energetisch systeem krijgt ondertussen alvast de energetische informatie binnen over jouw sterrenafkomst, zieledoel, huidige blokkades.

 

Je leert verder te healen dan ‘alleen maar’ de client

De energie van een multidimensionale healing reikt verder omdat je werkt vanuit het eenheidsveld. Dit houdt in dat je de zielsverbindingen rondom de client leert herkennen en meenemen tijdens een healing. 

Je ontvangt gechannelde informatie die van belang is voor jouw zielesysteem zodat jij jouw healingsmethodes leert ontwikkelen op een Nieuwetijdsmanier

 

Jouw energetische systeem

Tijdens de opleiding en persoonlijke coaching kijk ik mee in jouw energieveld om te zien hoe jouw energetisch systeem functioneert, welke tools aanwezig zijn, de gidsen die aansluiten op jouw energieveld en hoe jij bewust de energie kan aansturen voor het hoogste doel van alle betrokkenen

Door mee te kijken, bij te sturen, jou bewust te maken hoe jij innerlijk waarneemt en op welke lagen jouw energie werkzaam is wordt je veel krachtiger als healer, reader

Je krijgt bewustzijn op wat jij doet als healer en op welke energetische lagen jouw zielesysteem kan werken. Je leert jouw extra zintuigen bewust inzetten, bewust innerlijk waarnemen en je leert de gidsen bewust en gericht aan te sturen dan kan de kracht van healing zeer goed toenemen

Door het volgen van de opleiding zul je er toe in staat zijn om krachtiger en doelbewuster samen te werken met jouw gidsen, een beter begrip hebben van energiewerk, op diepere lagen kunnen werken, samenwerken met de energievelden van de Nieuwe Aarde, jouw doelgroep beter in beeld hebben en readingsinformatie beter kunnen vertalen naar de aardse lagen.

 

Wat leer je:

–              zielsverbindingen rondom de client leert herkennen en meenemen tijdens een healing
–              leert chakrakoorden herkennen, bij welke chakra’s ze behoren
–              Je leert beelden lezen en vooral efficient te transformeren
–              Je leert effectief healen door het familieveld, collectieve matrixen, kosmische matrixen,  zielengroepen, verbindingen in vorige levens, tijdslijnen, Atlantis, Lemurie, dit alles in samenwerking met de Nieuwe Aarde
–              De samenhang tussen dimensies leer je waarnemen
–              en hiertussen te schakelen en te verbinden
–              wanneer je energie hebt te bekrachtigen of te ontbinden
–              energie inchannelen
–              het effectief communiceren met gidsen en Lichtmeesters ,
–              het centrale kernthema van een healing vast te stellen
–               Je leert bewust helderzien, voelen op meerdere lagen van de dimensies
–              Familieleden van de client zijn altijd terug te vinden in het energieveld van de cliënt alsmede zielsconnecties die gelegd zijn in vorige levens, tijdperken.

Hierbij wordt altijd het energieveld / bewustzijn van de Nieuwe Aarde erbij betrokken. Dit versterkt de  kracht van de healing

Je ontvangt o.a. channelings en informatie over

 • Opbouwen van een energieveld
 • Zielsconnectie maken
 • Energie leren belichamen
 • Werken door familielijnen
 • Herkennen zielsverbindingen
 • Zielsafspraken helen
 • Zielverbindingen bekrachtigen
 • energievelden zien
 • Zieleblauwdruk
 • Galactisch Centrum
 • Thuisplaneet / thuisplaneten
 • Kosmische cyclus
 • Zielsconnectie maken
 • Energie vasthouden in een dimensie
 • Schakelen in dimensies
 • Werken via tijdsportalen
 • Zielengroepen
 • Jouw verschillende groepen gidsen herkennen
 • Gidsen effectief inzetten
 • Healing op blokkades tijdens de transmissies
 • Jouw unieke wijze van healen
 • Samenwerking met de Nieuwe Aarde

 

Samenwerking

De opleiding en het samenkomen is gebaseerd op onderlinge samenwerking van de energievelden, zielsinformatie van alle deelnemers.

Het is een opleiding die is gebaseerd op zien, voelen, ervaren en het terugkoppelen van ervaringen naar elkaar toe.

Van iedere deelnemer wordt verwacht een actieve houding aan te nemen en bij te dragen aan de groepsenergie.

 

Bij de opleiding is inbegrepen

 • intake
 • live coaching / healing, vooraf aan de start van de opleiding
 • 3 opleidingsblokken van 2 dagen van 10 uur tot 16.30 uur
 • twee telefonische consulten, vooraf aan de start van blok 2, blok3
 • twee opdrachten voor zelfreflectie

Inclusief koffie, thee, vruchtensap, versnaperingen tussendoor

Exclusief lunch, overnachting

 

Opleidingsdagen

Tijdens de opleidingsdagen wordt gechannelde informatie doorgegeven waarbij jij bewustzijn krijgt op de werking van jouw zielesysteem, helderzien, helder voelen, helder waarnemen

We werken met de kracht van het groepsenergieveld, ons Hoger Zelf / Hogere Zelven, onze multidimensionale delen en gidsen. Door de groeps sessies krijg je dieper inzicht op het werken met energievelden en de onderlinge verbondenheid met elkaar

 

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid in de groep tussen de deelnemers met ieder hun specifieke individuele kwaliteiten staat hoog in het vaandel bij EarthCrystal

 

Deelnemers zijn gelijkwaardig aan elkaar, iedere deelnemer wordt gezien in zijn / haar unieke bewustzijn. We doen niet mee aan het stuk dat de ene persoon meer ziet of voelt dan de ander en dat de een zich hierdoor minder voelt

Ieder persoon heeft zijn of haar kwaliteiten en deze worden er zo goed mogelijk uitgehaald door middel van coaching en persoonlijke afstemming op jouw zielesysteem

 

Advies

Bouw rust in na het volgen van twee opleidingsdagen ! Bewust is er gekozen voor een tussentijd van vier weken tussen de opleidingsblokken in.  

De energie en transformaties die plaatsvinden tijdens de opleiding hebben tijd nodig om in te dalen in jouw bewustzijn op meerdere lagen. Het fysieke lichaam heeft zich aan te passen aan de frequenties.

Houdt rekening met vermoeidheid, verandering in jouw slaappatroon. 

 

Na de opleiding

Jezelf als healer / reader neerzetten met jouw eigen praktijk is iets dat je, na de opleiding, op eigen kracht hebt te realiseren / manifesteren

 

Groep van 5 mensen

Bewust is de keuze gemaakt voor het werken in een kleine groep met maximaal 5 deelnemers.

Het werken in een kleine groep blijkt in de praktijk een grote meerwaarde te bieden doordat persoonlijke afstemming, maatwerk voor iedere deelnemer gegarandeerd is.

 

Certificaat van deelname

Je ontvangt een Certificaat van Deelname van EarthCrystal na het volgen van een minimum aantal opleidingsdagen. 

 

Contact

Vragen ? Neem gerust contact op om af te stemmen of de opleiding iets voor jou kan betekenen. Dit kan in een geheel vrijblijvend telefoongesprek.

Voel vooraf ook goed in of deze wijze van multidimensionaal healen aansluit bij jouw energetisch systeem, het gaat om veel lagen van de ziel.

In jouw energetische systeem, zielepad dient al het nodige bewustzijn aanwezig te zijn.

Vragen ? Meer informatie ? Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 319904.

Bij definitieve opgave ga je akkoord met de Algemene voorwaarden