Opleiding Multidimensionaal healer

 

een nieuwetijds manier van healen

vanuit de hartsverbinding van ziel tot ziel

 

De opleiding is bedoeld voor healers, readers, energetisch therapeuten die al een ontwikkelingsweg hebben gelopen. Je dient een achtergrond te hebben en bekend te zijn met het werken met energie, aura en chakra’s en een goede mate van helderzien, heldervoelen

 

Bij EarthCrystal kan je de finishing touch ontvangen

 

Intake

Tijdens een intake wordt jouw energetische achtergrond bekeken en de energie geread.  Tijdens de intake wordt ingevoeld en afgestemd of je kan deelnemen

 

Trancehealing

Vooraf aan de start van de opleiding ontvang je een trancehealing. Tijdens deze trancehealing ontvang jij zelf healing op blokkades in jouw energetische systeem. Je ervaart hoe diep het effect kan zijn van een trancehealing

 

Mijn energetisch systeem krijgt ondertussen alvast de readingsinformatie binnen over jouw sterrenafkomst, zieledoel, huidige blokkades. Het is een  voorbereiding op de opleidingsweekend dat gaat volgen

 

Bij EarthCrystal wordt niet gewerkt volgens een vast systeem of methodes. Je ontvangt gechannelde informatie die van belang is voor jouw zielesysteem zodat jij jouw eigen healingsmethodes leert ontwikkelen op een Nieuwetijdsmanier

 

Je leert verder te healen dan ‘alleen maar’ de client

 

De energie van een multidimensionale healing reikt verder omdat je werkt vanuit het eenheidsveld. Dit houdt in dat je de zielsverbindingen rondom de client leert herkennen en meenemen tijdens een healing. Je leert chakrakoorden herkennen, bij welke chakra’s ze behoren. Je leert beelden lezen en vooral efficient te transformeren

 

Familieleden van de client zijn altijd terug te vinden in het energieveld van de client alsmede zielsconnecties die gelegd zijn in vorige levens, tijdperken. Hierbij wordt altijd het energieveld / bewustzijn van de Nieuwe Aarde erbij betrokken. Dit versterkt de kracht van de healing

 

Je leert effectief healen door het familieveld, collectieve matrixen, kosmische matrixen, zielengroepen, verbindingen in vorige levens, tijdslijnen, Atlantis, Lemurie, dit alles in samenwerking met de Nieuwe Aarde

 

Mijn achtergrond

De samenhang tussen dimensies leer je waarnemen en hiertussen te schakelen en te verbinden, wanneer je energie hebt te bekrachtigen of te ontbinden, energie inchannelen, het effectief communiceren met gidsen en Lichtmeesters, het centrale kernthema van een healing vast te stellen. Je leert bewust helderzien, voelen op meerdere lagen van de dimensies

 

Jouw energetische systeem

Tijdens de opleiding en persoonlijke coaching kijk ik mee in jouw energieveld om te zien hoe jouw energetisch systeem functioneert, welke tools aanwezig zijn, de gidsen die aansluiten op jouw energieveld en hoe jij bewust de energie kan aansturen voor het hoogste doel van alle betrokkenen

 

Door mee te kijken, bij te sturen, jou bewust te maken hoe jij innerlijk waarneemt en op welke lagen jouw energie werkzaam is wordt je veel krachtiger als healer, reader

 

Zodra er persoonlijk op jouw zielesysteem wordt afgestemd wordt de gechannelde informatie opgenomen zodat je de opname(s) in alle rust af kan luisteren

 

Je ontvangt o.a. channelings en informatie over

 • Opbouwen van een energieveld
 • Zielsconnectie maken
 • Energie leren belichamen
 • Werken door familielijnen
 • Herkennen zielsverbindingen
 • Zielsafspraken helen
 • Zielverbindingen bekrachtigen
 • energievelden zien
 • Zieleblauwdruk
 • Galactisch Centrum
 • Thuisplaneet / thuisplaneten
 • Kosmische cyclus
 • Zielsconnectie maken
 • Energie vasthouden in een dimensie
 • Schakelen in dimensies
 • Werken via tijdsportalen
 • Zielegroepen
 • Jouw verschillende groepen gidsen herkennen
 • Gidsen effectief inzetten
 • Jouw unieke wijze van healen
 • Samenwerking met de Nieuwe Aarde

 

Je krijgt bewustzijn op wat jij doet als healer en op welke energetische lagen jouw zielesysteem kan werken. Je leert jouw extra zintuigen bewust inzetten, bewust innerlijk waarnemen en je leert de gidsen bewust en gericht aan te sturen dan kan de kracht van healing zeer goed toenemen

 

Bij de opleiding is inbegrepen

 • intake
 • trancehealing, vooraf aan de start van de opleiding
 • 3 opleidingsweekenden van 10 uur tot 17 uur
 • persoonlijke live coaching sessie van 2 uur, tussen de weekenden in

 

Exclusief lunch, koffie, thee, overnachting

 

Opleidingsweekend

Tijdens de drie opleidingsweekenden wordt gechannelde informatie doorgegeven waarbij jij bewustzijn krijgt op de werking van jouw zielesysteem, helderzien, helder voelen, helder waarnemen

 

We werken met de kracht van het groepsenergieveld, ons Hoger Zelf / Hogere Zelven, onze multidimensionale delen en gidsen. Door de groeps sessies krijg je dieper inzicht op het werken met energievelden en de onderlinge verbondenheid met elkaar

 

Doordat wordt afgestemd op de persoonlijke informatie en de groepsenergie ontvang je opleiding op maat wat precies bij jou past.

 

Een opleidingsdag is van 10.30 uur (inloop 10.00 uur) tot 17.00 uur

 

Opleidingstraject op maat

Dit is mogelijk 🙂

 

Iedere healer heeft zijn of haar eigen energetische toegang vanuit het zielesysteem. Het is niet nodig om alles te leren van healen als het niet helemaal aansluit bij jouw zielesysteem en zieledoel.  Dat is zonde van jouw energie

 

Een aangepast opleidingstraject of het ontvangen van een individuele Coachingsessie kan mogelijk beter aansluiten bij jouw wensen en het scheelt je in de kosten.

 

Een voordeel kan zijn dat je geen overbodige informatie tot je hoeft te nemen die je toch niet zou toe passen in jouw healingen

 

Lees hier over Opleidingstraject op maat

 

Kleine groep

Bewust is de keuze gemaakt voor het werken in een kleine groep met 4 deelnemers. Het werken in een kleine groep blijkt in de praktijk een grote meerwaarde te bieden doordat persoonlijke afstemming, maatwerk voor iedere deelnemer gegarandeerd is

 

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid in de groep tussen de deelnemers met ieder hun specifieke individuele kwaliteiten staat hoog in het vaandel bij EarthCrystal

 

Deelnemers zijn gelijkwaardig aan elkaar, iedere deelnemer wordt gezien in zijn / haar unieke bewustzijn. We doen niet mee aan het stuk dat de ene persoon meer ziet of voelt dan de ander en dat de een zich hierdoor minder voelt

 

Ieder persoon heeft zijn of haar kwaliteiten en deze worden er zo goed mogelijk uitgehaald door middel van coaching en persoonlijke afstemming op jouw zielesysteem 

 

Waar en wanneer ?

Oktober, november en december 2017, Overijssel

 

Door middel van intake gesprekken wordt een groep samengesteld die qua niveau en ontwikkeling goed met elkaar matcht

 

Zodra er een groep is van maximaal 5 mensen zal gestart worden met het geven van de drie opleidingsweekenden. Deze zullen plaatsvinden in een tijdsbestek van drie maanden

 

Contact

Neem gerust contact op om af te stemmen of de opleiding iets voor jouw kan betekenen. Voel vooraf ook goed in of deze wijze van multidimensionaal healen aansluit bij jouw energetisch systeem, het gaat om veel lagen van de ziel. In jouw energetisch systeem, zielepad dienen al de nodige healingtools aanwezig te zijn. Deze worden wakker gemaakt tijdens de opleiding.

 

Tijdens een telefoongesprek kan op jouw energie afgestemd worden en ingevoeld worden of de opleiding passend voor je is.

 

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van minimaal vijf lesdagen ontvang je een Certificaat van Deelname van EarthCrystal

 

Er wordt geen examen afgelegd. Dat is zonde van de tijd en stress die hierin gaat zitten. 🙂 🙂

Jezelf als healer / reader neerzetten met jouw eigen praktijk is iets dat je, na de opleiding, op eigen kracht hebt te realiseren / manifesteren. 

 

Vragen ? Meer informatie ? Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 319904