Opleiding Multidimensionaal healer 2018

Opleidingsdata 2018

De opleiding wordt gegeven op donderdag en vrijdag in Gelderland

Do. 15 en vr. 16 februari

Do. 15 en vr. 16 maart

Do. 12 en vr. 13 april

Do. 17 en vr. 18 mei

Een nieuwetijds manier van healen

vanuit de hartsverbinding van ziel tot ziel

 

De opleiding is bedoeld voor healers, readers, energetisch therapeuten, spirituel geinteresseerde mensen die al een ontwikkelingsweg hebben gelopen.

Het is een pittig traject voor mensen die volledig willen gaan voor het belichamen van hun multidimensionaliteit.

 

Je dient een stevige achtergrond te hebben en bekend te zijn met het werken met energie, aura en chakra’s en een goede mate van helderzien, heldervoelen.

 

Uitgangspunt van de opleiding is het 12 / 13 chakra systeem en de energie / kristalgrids van de Nieuwe Aarde.

 

Theorie, zoals de werking van de chakra’s, wordt niet (diepgaand) behandeld tijdens deze opleiding. Van jou wordt verwacht dat je deze basiskennis bezit.

 

Intake

Tijdens een intake wordt jouw energetische achtergrond bekeken en de energie geread.  Tijdens de intake wordt ingevoeld en afgestemd of je kan deelnemen aan deze opleiding.

De groepssamenstelling is belangrijk omdat er diepgaand wordt gewerkt met de groepsenergie, collectieve velden en persoonlijke energie. De velden van de deelnemers hebben bij elkaar aan te sluiten.

 

Coaching / healing

Vooraf aan de start van de opleiding ontvang je een coaching / healing. Tijdens coaching ontvang jij zelf healing op blokkades in jouw energetische systeem. Je ervaart het effect kan van healing en de eerste bewustwording van de dimensies waar jij als ziel toegang tot hebt.

Je krijgt een eerste bewustwording van de werking van jouw energetische systeem, gidsen, dimensies en sterrenafkomst.

Mijn energetisch systeem krijgt ondertussen alvast de energetische informatie binnen over jouw sterrenafkomst, zieledoel, huidige blokkades.

Het is een voorbereiding op de opleidingsdagen die zullen gaan volgen

 

Je leert verder te healen dan ‘alleen maar’ de client

 

De energie van een multidimensionale healing reikt verder omdat je werkt vanuit het eenheidsveld. Dit houdt in dat je de zielsverbindingen rondom de client leert herkennen en meenemen tijdens een healing. Je leert chakrakoorden herkennen, bij welke chakra’s ze behoren. Je leert beelden lezen en vooral efficient te transformeren

 

Familieleden van de client zijn altijd terug te vinden in het energieveld van de client alsmede zielsconnecties die gelegd zijn in vorige levens, tijdperken. Hierbij wordt altijd het energieveld / bewustzijn van de Nieuwe Aarde erbij betrokken. Dit versterkt de kracht van de healing

 

Je leert effectief healen door het familieveld, collectieve matrixen, kosmische matrixen, zielengroepen, verbindingen in vorige levens, tijdslijnen, Atlantis, Lemurie, dit alles in samenwerking met de Nieuwe Aarde

 

De samenhang tussen dimensies leer je waarnemen en hiertussen te schakelen en te verbinden, wanneer je energie hebt te bekrachtigen of te ontbinden, energie inchannelen, het effectief communiceren met gidsen en Lichtmeesters, het centrale kernthema van een healing vast te stellen. Je leert bewust helderzien, voelen op meerdere lagen van de dimensies

 

Bij EarthCrystal wordt niet gewerkt volgens een vast systeem of methodes. Je ontvangt gechannelde informatie die van belang is voor jouw zielesysteem zodat jij jouw eigen healingsmethodes leert ontwikkelen op een Nieuwetijdsmanier

 

Jouw energetische systeem

Tijdens de opleiding en persoonlijke coaching kijk ik mee in jouw energieveld om te zien hoe jouw energetisch systeem functioneert, welke tools aanwezig zijn, de gidsen die aansluiten op jouw energieveld en hoe jij bewust de energie kan aansturen voor het hoogste doel van alle betrokkenen

 

Door mee te kijken, bij te sturen, jou bewust te maken hoe jij innerlijk waarneemt en op welke lagen jouw energie werkzaam is wordt je veel krachtiger als healer, reader

 

Zodra er persoonlijk op jouw zielesysteem wordt afgestemd wordt de gechannelde informatie opgenomen zodat je de opname(s) in alle rust af kan luisteren

 

Samenwerking

De opleiding en het samenkomen is gebaseerd op onderlinge samenwerking van de energievelden, zielsinformatie van alle deelnemers.

Het is een opleiding die is gebaseerd op zien, voelen, ervaren en het terugkoppelen van ervaringen naar elkaar toe.

Van iedere deelnemer wordt verwacht een actieve houding aan te nemen en bij te dragen aan de groepsenergie.

 

Je ontvangt o.a. channelings en informatie over

 • Opbouwen van een energieveld
 • Zielsconnectie maken
 • Energie leren belichamen
 • Werken door familielijnen
 • Herkennen zielsverbindingen
 • Zielsafspraken helen
 • Zielverbindingen bekrachtigen
 • energievelden zien
 • Zieleblauwdruk
 • Galactisch Centrum
 • Thuisplaneet / thuisplaneten
 • Kosmische cyclus
 • Zielsconnectie maken
 • Energie vasthouden in een dimensie
 • Schakelen in dimensies
 • Werken via tijdsportalen
 • Zielegroepen
 • Jouw verschillende groepen gidsen herkennen
 • Gidsen effectief inzetten
 • Healing op blokkades tijdens de transmissies
 • Jouw unieke wijze van healen
 • Samenwerking met de Nieuwe Aarde

 

Je krijgt bewustzijn op wat jij doet als healer en op welke energetische lagen jouw zielesysteem kan werken. Je leert jouw extra zintuigen bewust inzetten, bewust innerlijk waarnemen en je leert de gidsen bewust en gericht aan te sturen dan kan de kracht van healing zeer goed toenemen

 

Hiernaast wordt aandacht besteed aan:

Readingsinformatie overbrengen naar de client. De vertaalslag maken naar de aardse bewoordingen.

Jouw eigen consult samenstellen en aanbieden

 

Bij de opleiding is inbegrepen

 • intake
 • live coaching / healing, vooraf aan de start van de opleiding
 • 4 opleidingsblokken van 2 dagen van 10 uur tot 16.30 uur
 • opname van persoonlijke coaching
 • begeleiding via mail

Inclusief koffie, thee, vruchtensap, versnaperingen tussendoor

Exclusief overnachting

Neem je wat mee voor de ‘Food for shared lunch’ ?

 

Opleidingsdagen

Tijdens de opleidingsdagen wordt gechannelde informatie doorgegeven waarbij jij bewustzijn krijgt op de werking van jouw zielesysteem, helderzien, helder voelen, helder waarnemen

We werken met de kracht van het groepsenergieveld, ons Hoger Zelf / Hogere Zelven, onze multidimensionale delen en gidsen. Door de groeps sessies krijg je dieper inzicht op het werken met energievelden en de onderlinge verbondenheid met elkaar

In grote lijnen staat de inhoud van de opleiding vooraf vast. Een groep heeft altijd een kernthema dat vanzelf naar voren komt tijdens de opleiding omdat de energie van de groep leidend is voor de channelings en transmissies

 

 

Opleiding op maat

Doordat wordt afgestemd op de persoonlijke informatie en de groepsenergie ontvang je opleiding op maat wat precies bij jou past.

Een opleidingsdag is van 10.30 uur (inloop 10.00 uur) tot ongeveer 16.30 uur

 

Advies

Bouw rust in na het volgen van twee opleidingsdagen ! De energie en transformaties die plaatsvinden tijdens de opleiding hebben tijd nodig om in te dalen. Er komt veel informatie op je af, jouw fysieke lichaam en energetisch systeem heeft hier rust voor nodig.

 

Na de opleiding

Je zult er toe in staat zijn om krachtiger en doelbewuster samen te werken met jouw gidsen, een beter begrip hebben van energiewerk, op diepere lagen kunnen werken, samenwerken met de energievelden van de Nieuwe Aarde, jouw doelgroep beter in beeld hebben en readingsinformatie kunnen vertalen naar de aardse lagen.

Jezelf als healer / reader neerzetten met jouw eigen praktijk is iets dat je, na de opleiding, op eigen kracht hebt te realiseren / manifesteren.

 

Kleine groep

Bewust is de keuze gemaakt voor het werken in een kleine groep met maximaal 5 deelnemers. Het werken in een kleine groep blijkt in de praktijk een grote meerwaarde te bieden doordat persoonlijke afstemming, maatwerk voor iedere deelnemer gegarandeerd is.

 

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid in de groep tussen de deelnemers met ieder hun specifieke individuele kwaliteiten staat hoog in het vaandel bij EarthCrystal

Deelnemers zijn gelijkwaardig aan elkaar, iedere deelnemer wordt gezien in zijn / haar unieke bewustzijn. We doen niet mee aan het stuk dat de ene persoon meer ziet of voelt dan de ander en dat de een zich hierdoor minder voelt

Ieder persoon heeft zijn of haar kwaliteiten en deze worden er zo goed mogelijk uitgehaald door middel van coaching en persoonlijke afstemming op jouw zielesysteem 

 

Certificaat van deelname

Je ontvangt een Certificaat van Deelname van EarthCrystal na het volgen van minimaal vijf opleidingsdagen. Er wordt geen examen afgelegd. Dat is zonde van de tijd en stress die hierin gaat zitten. 🙂 🙂

 

reading op de essentie van de ziel – earthcrystal

 

Kosten

Het is mogelijk in termijnen te betalen.

Je kan de factuur zakelijk boeken en de BTW terugvragen als je een bedrijf hebt

 

Opleidingstraject op maat

Het is mogelijk om individueel 1 of 2 Coachingsessies te ontvangen omdat dit mogelijk beter aansluit bij jouw wensen en het scheelt je in de kosten.

Een voordeel kan zijn dat je geen overbodige informatie tot je hoeft te nemen die je toch niet zou toe passen in jouw healingen

Lees hier over Opleidingstraject op maat

 

Contact

Neem gerust contact op om af te stemmen of de opleiding iets voor jouw kan betekenen.

Voel vooraf ook goed in of deze wijze van multidimensionaal healen aansluit bij jouw energetisch systeem, het gaat om veel lagen van de ziel.

In jouw energetische systeem, zielepad dient al het nodige bewustzijn aanwezig te zijn.

 

Voorwaarden

 

Vragen ? Meer informatie ? Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 319904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende dagworkshops Lemurie, Atlantis, Egypte en Werken met kristallen

Aan een dagworkshop kan iedereen deelnemen. De dagworkshops zijn niet inbegrepen bij de opleiding. Een dagworkshop gaat door bij minimaal vijf deelnemers.

Je kan invoelen of het voor jou nodig is om, naast de opleiding, een van de hieronder staande dagworkshops bij te wonen zodat je energetisch info download en blokkades transformeert.

Kristallenworkshop zaterdag en zondag 24 en 25 maart

Reis naar Lemurie, zondag 11 maart

De poorten van Atlantis, zondag 8 april

Egypte en Sirius inwijdingen, zondag 8 mei