Tweelingzielverbinding, Atlantis

 

Pim van der Molen ontvangt een sessie op zijn tweelingzielverbinding en Atlantis

Tijdens een sessie als deze wordt de informatie door meerdere universa gecommuniceerd en in het Nieuwe Aarde grid

En de naam van de ziel is Pim van der Molen. Geboortedatum 20 maart 1969. Ik vraag aan jouw ziel om aan mijn ziel de blokkades te laten zien waar doorheen gewerkt mag worden. Ik krijg nu contact met jouw energie en ik maak op een dieper nivo contact. Waar de Meesters en begeleiders van de Atlantistijd van Pim aanwezig zullen zijn tijdens deze sessie/reading/healing, omdat Pim van der Molen in Atlantis het hoogste licht heeft gedragen in de gradatie van de zielen die aanwezig waren in Atlantis

 

Schilderij Lucy van der Leemkolk

 

Dit wordt bevestigd in het universum. 3 febr. 2015 waarbij de gidsen van Atlantis aanwezig zullen zijn in deze sessie waarbij Pim in de Atlantistijd het hoogste licht heeft belichaamd van de Franciscanen tempeliers

 

Pim is weer aanwezig in deze incarnatie om het hoogste zuivere licht te belichamen in deze incarnatie in samenwerking met zijn tweelingziel Karin ter Rietveld. Dit wordt bevestigd in het universum waar de ontmoeting tussen beide zielen al heeft plaatsgevonden. De ziel Pim van der Molen en Karin ter Rietveld

 

Het is afgesproken dat beide zielen zich in deze kruisende tijdslijnen weer zouden ontmoeten om de diepe zielsliefde van hun ziel te herkennen. Een heel kwetsbaar, verdrietig en emotioneel energieveld wordt aangeraakt. Dit heeft te maken met het verlies van de twee zielen tussen Pim en Karin. Op een rustig niveau wordt dit verdriet aangeraakt zodat het verdriet kalmeert tussen de beide zielen die elkaar weer ontmoet hebben in het jaar 2012

 

Er wordt geheeld op de schok der herkenning, die heeft inderdaad op 21-12-2012 via een deel van de samensmelting van jullie zielen plaatsgevonden. Een schok voor de ziel van jullie allebei. De zielen die beide een eenheid vormen in de ziel. Er wordt geheeld op emotionele verdrietige ballast bij beide zielen. Deze ballast lijkt dieper bij Karin aanwezig te zijn. Karin is degene die zo staat te beven, terwijl jij een stuk stabieler staat in de energie.  Via de tijdslijnen wordt een energiedeel van Karin opgehaald

 

Ik heb nu contact met een hoger deel van Karin die alles overziet, maar nog niet helemaal kan indalen in haar zijn hier op aarde. En ik vraag aan het hogere ziel van Karin om mee te werken met helderwetendheid in deze sessie voor de herkenning van Pim van der Molen. En ik vraag nu aan het hogere deel van Karin om heel rustig mee te gaan met mij en een stukje dichterbij in de herkenning van de tweelingzielverbinding te gaan staan, in de veiligheid van de verbinding tussen de tweelingzielen van Pim en Karin

 

Waarbij Pim al wel helder zijn hogere licht uitstraalt en zijn hogere hart begint te belichamen, lijkt het alsof Karin nog een beetje achterloopt in dat stuk en de hogere delen nog niet binnen kan halen, en dit blokkeert de emotionele gevoelens van de ziel van Karin ter Rietveld. Ik ga hoger in de energie, terwijl de tweelingzielen zich elkaar herinneren. Op bewuster nivo ga ik hoger in energie naar het stuk waar die rare beving vandaan komt. Het stuk waar de splitsing heeft plaatsgevonden. Andere planeet. Pim van der Molen en Karin ter Rietveld. Nu maak ik contact met het hogere licht van Karin iets wat nog hoog bij de kosmische oorsprong zit, en ik maak er rustig contact mee en ik zeg dat het veilig is om in te dalen op 3 feb 2015 via de poort van 21-12-2012, zoals het is geschreven in de Akasha kronieken dat deze hereniging van deze tweelingzielen zou plaatsvinden

 

Een hoger deel van Karin gaat nu door de gescheiden tweelinghelften heen, en ik vraag om heling van de afgesplitste geschiedenis van de twee zielen die individueel een eigen weg hebben afgelegd in de man vrouw ervaring. Man  / vrouw, vrouw / man en de manifestaties die deze zielen hebben gedaan in de diverse vormen in het universum anno 2015 wordt gezegd dat de zielen zich in de herkenbare verschijningsvormen van de manifestaties in het universum zich weer mogen herkennen en zich weer mogen gaan delen met elkaar als twee zielen met de zelfde deelenergie afkomstig uit dezelfde bron van het universum.

 

Zieledelen worden opgehaald vanuit het universum en worden rustig ingechanneld bij de ziel Pim van der Molen en bij de ziel Karin die zo bang is voor het volledig accepteren van de tweelingzielenergie en de manifestatie energie.

 

Terwijl deze twee zielen nu gezamenlijk in de Cirkel van Licht terecht komen vraag ik informatie van de belemmering in de verbinding tussen de tweelingzielen Pim en Karin, geïncarneerd op 17 juni 1967.

En de scheiding is volbracht geweest. Ik hou jullie energie nog even een tijdje vast in de helende energie waarbij Karin rechts in een helende cirkel van licht staat. Waarbij de ene helft de andere helft is.

 

En de herinnering en de herkenning van de tweelingziel verbinding wordt op een dieper nivo herkend. En bevestigd in het universum dat de zielen elkaar weer hebben ontmoet en herkend, anno 3 febr 2015. En langzaam laat ik de 2 helften die bij elkaar horen weer ietsjes voorzichtig weer uit elkaar glijden, iets meer los van elkaar terwijl de samensmelting weer heeft plaatsgevonden en komt Pim weer in zijn energie terecht en Karin meer in haar zijn.

 

Omdat beide zielen nu een afgesplitst individu zijn, maar afkomstig uit dezelfde energiebron wordt de incarnatie van Pim gerespecteerd en de incarnatie van Karin wordt gerespecteerd. Zowel bij jou als bij Karin vindt een reiniging in de energie plaats rondom het bekken en vindt een reiniging plaats van galactische geschiedenis waar jullie doorheen gaan

 

Pim herinnert zich de incarnaties in de vrouwelijke lijn.

Karin herinnert zich de incarnaties in de mannelijke lijn.

Man vrouw incarnaties van Pim van der Molen en Karin ter Rietveld.

 

En het wordt bevestigd dat beide zielen de weg door het universum via de bron van oorsprong via de Galaxy’s hebben afgelegd. Ik ben op heel veel hoger dimensionale lagen aan het werk en de naam van het sterrenstelsel is letterlijk, Ik krijg te horen alexia, al, al, alexandria. Ik krijg de naam niet goed door. Wordt iets van jou nu opgeschoond in de Galaxy’s op hoger nivo en Karin gaat nu even haar eigen weg. Karin volgt de hele sessie met veel belangstelling.

 

Ik ga nu naar jouw zielenoorsprong toe. Voor de man van Atlantis. De man van Atlantis. De man die heeft gezegd in deze incarnatie het oorspronkelijke licht van Atlantis weer te zullen gaan dragen op aarde, verbonden met de hogere kennis van kristallen en de hogere wetten van het allerhoogste licht. En het is de naam van de man van Atlantis. De naam van de man van Atlantis. De man die op Atlantis de hoogste kennis belichaamt.

 

Ik kom nu terecht in een stuk van Atlantis waarin kennelijk een soort van zware invloeden binnenkomen in het stuk van Atlantis, en ik kom terecht bij je keel waar iets ligt opgeslagen, ik zou haast zeggen implantaat wat de doorstroming van het hoogste licht belemmert. En het heeft te maken met de zaken die zijn gebeurd in Atlantis in combinatie met de beïnvloeding van het licht.

 

Ik pak rustig dat implantaat vast in jouw keel, wat nu begint te draaien in een spiraal van donker licht, verbonden met een zwart gat in het univserum, Waarbij ik nu vraag om het Nieuwe Aarde bewustzijn het nieuwe aarde bewustzijn en de Lemurische gidsen van voor de tijd van Atlantis en de lords van karma bij de man van Atlantis te verwijderen omdat oude karmische wetten en oude karmische straffen anno 2 febr 2015 2014 2013 oude karmische wetten niet meer gelden en niet meer werkzaam zijn op de Nieuwe aarde. En los. Dat is een heel naar stuk. Ik ga nu door het jaar 2013 en 2014 heen. 2013 en 2014 zijn energetisch gezien geen fijne jaren geweest voor lichtwerkers. Omdat de connecties niet helemaal zuiver waren, en ik ga door de energie voor de man van Atlantis.

 

De man die komt spreken voor het hoogste licht, voor het hoogste goed van Atlantis. Cellulair nivo. Vraag ik om vergeving voor de man van Atlantis voor dat wat niet goed is gegaan in de energie van Atlantis, terwijl hij alleen maar het hoogste licht via het portaal van het grootse witte licht zou gaan belichamen. En ik vraag om vergeving en heling voor de DNA spiralen van de man van Atlantis. Zodat de man van Atlantis weer zuiver zijn witte licht mag en kan dragen voor de kinderen van het licht. Voor de kinderen van het licht. En ik hou je rustig vast terwijl er wordt gewerkt op celniveau en DNA niveau. Voor de fouten en de constructie  van de fouten in het DNA tijdens Atlantis weer goed te maken.  DNA in Atlantis is gewijzigd. DNA in Atlantis is gewijzigd. En ik verzoek nu om hulp om in de tijdlijn anno 2015 de verbonden zielen die aanwezig Zijn geweest bij de manipulatie en de experimenten van Atlantis. Deze informatie van het hoogste licht van de man van Atlantis door te channelen voor de betrokken zielen die gevangen zitten in de tijdslijn van Atlantis.

 

Zoals het afgesproken is zoals het heeft mogen lopen in de geschiedenis, en ik verzoek nu om het ontslaan van de schuld van Pim van der Molen. De man die heeft geleefd in Atlantis. Ontslaan van de schuld van d foute DNA coderingen omdat het gelopen is in de geschiedenis zoals het is gelopen. En de man van Atlantis mag ontslagen worden van fouten in het DNA van het menselijk weefsel wat slechts gezien werd als experiment. Je hoeft dit niet meer bij je te dragen, Pim. Er wordt nu op een heel diep niveau op gewerkt. Je hoeft niet meer te werken in deze tijd op de Nieuwe Aarde vanuit schuld. Dat is niet de bedoeling. Werken vanuit schuld is niet zo fijn werken. Alle zielen zijn betrokken geweest bij het evolutieplan wat zich nu aan het ontvouwen is, dus het is niet de individuele verantwoordeijkheid van de ziel.

 

En wat er aan het gebeuren is jou in diep contact te brengen met het licht en de kennis van Atlantis. Die jij vrij mag dragen en uitdelen aan de Kinderen van het Licht. Omdat de ziel Pim van der Molen een taak heeft met het brengen van Kinderen van Licht. En deze informatie wordt nou rechtstreeks naar jou toe gechanneld. Mij wordt nu gezegd dat jij rechtstreeks toegang hebt tot de portalen die geopend gaan worden of zijn voor de Kinderen van het Licht. Het gaat om de sterrenportalen .

 

Planeet met veel wit licht. Deze informatie wordt nu bewust in je systeem aangebracht, dat je toegang hebt tot de 2 witte portalen van het witte licht voor het binnen halen van de energie voor de lichtkinderen

Waar je je nog niet bewust van was. en ik pak nu de twee aansluitingen in de wervelkolom bij Pim van der Molen in het midden en een oude informatieplaat uit de tijd van de verwoesting van Atlantis wordt verwijderd.

En een oude informatie wordt verwijderd. Zodat het hoger licht helder mag indalen in zijn systeem verbonden met het hogere licht verbonden met de Kinderen van het Witte Licht.

 

En Pim, de man van Atlantis, de taak wordt hier bevestigd op aarde. Verbonden met de Witte Kinderen van het Witte Licht. Midden, solaris plexis, Pim van der Molen. zit ook weer beelden opgeslagen van Atlantis. En ik vraag om Lemurische gidsen van het licht van voor de tijd van Atlantis om dit op te schonen en te helpen opschonen. Zodat de schuldbelasting van Atlantis uit het systeem van Pim van der Molen mag verdwijnen. Atlantische cyclus Pim van de Molen. ik kom op andere lagen in contact met experimenten met dieren       celgeheugenmanipulatie, een heel zwarte laag van Atlantis, en ik schep deze weg omdat je deze herinneringen in de ze tijd, je hebt er van geleerd, niet hoeft te dragen in de geheugencyclus van jouw energieveld want de schuld van Atlantis is voor de man van Atlantis afgelegd. En het wordt bevestigd, dat het hoger licht van de man van Atlantis door jouw systeem gaat stromen. En ik hou je energie vast.

 

De Atlantische gidsen van jou vertrekken nu uit mijn energieveld en ik bedank ze voor hun hulp en het werk dat jouw ziel heeft mogen verrichten in combinatie met jouw gidsen en begeleiders omdat Pim van der Molen het Witte Licht in de hoogste zuivere pure vorm mag dragen, verbonden met de witte portalen van het witte licht van de witte kinderen wordt de zielstaak van Pim van der Molen bevestigd. En ik breng de energie nog dieper naar beneden toe. Dat gaat heel makkelijk.

 

Via de Dolfijnenmatrix Walvismatrix zeg ik dat deze energie van deze healing dieper mag binnenkomen in de Nieuwe Aarde. En het wordt erkend dat Pim van de Molen de Atlantis man is met het Witte Licht. En dat deze ziel is verbonden met zijn tweelingziel Karin ter Rietveld.

 

En dat beide zielen weer mogen genieten van de hereniging van elkaar. Het is vandaag 3 febr 2015.

 

Ik keer weer terug naar de normale bewustzijnstoestand. Ik dank je voor het laten zien van de beelden van jouw ziel en het werk dat je mag verrichten op aarde. Namasté !

 

Reactie na de healing

Wat is de healing diep gegaan. Ik ben ziek geworden, had nergens zin in twee weken lang. Het moet ook invloed hebben op Karin. Zie haar volgende week. Heel erg bedankt. Namaste !

 

Vragen ? Neem gerust contact op via info@earthcrystal.nl of bel naar 06 57 31 9904